Splittrad konjunktur i Öresund: Fortsatt positiv tillväxt i Danmark — Svensk ekonomi visar tecken på inbromsning

Svensk ekonomi krymper medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har kraftigt minskat under året till 3,1 procent i juli samtidigt som svensk inflation då låg på 9,3 procent. Skillnaderna mellan länderna förklaras bland annat av den starka läkemedelsindustrin i Danmark, den svaga...

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade inflationen i de 27 EU-länderna* steg under oktober från 10,9 till 11,5 procent jämfört med oktober 2021, mätt enligt EU:s...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken räntan med en procentenhet från 0,75 till 1,75 procent och höjningen den 24 november innebär att räntan höjs med 0,75 procentenheter till...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i sin ståndpunkt om nya regler om företagens ansvar. Parlamentet stöder en lag som tvingar stora EU-företag att ta itu med aspekter...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en direktsänd intervju den 12 oktober beskrev Petersen, som är medlem i gruppen Renew Europe och vice ordförande i parlamentets energiutskott, de höga...

Högsta inflationstakten på över 30 år i både Sverige och Danmark

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år i både Sverige och Danmark. I Sverige uppmättes inflationen till 6,1 procent och i Danmark till 5,4 procent i mars...

Rekordhöga drivmedelspriser till följd av oron i omvärlden

Priserna på diesel och bensin har stigit kraftigt under veckan i både Danmark och Sverige. Listpriset på en liter diesel i Danmark var på onsdagen 17,69 DKK och på en liter bensin 17,39 DKK, medan priset i Sverige var 28,22 SEK per liter diesel...

Vice riksbankschefen i Lund: ”Räntan är en prognos, inte ett löfte”

Den 1 december förde i år med sig snöblandat regn – och ett besök av vice riksbankschef Anna Breman i Lund. Hon besökte Lunds universitet för att tala om den aktuella penningpolitiken. Vad innebär den? Hur ser landets ekonomiska läge ut? Vad har vi...

Nationalekonomerna: ”Vi lånar från nästa generations skattebetalare”

https://youtu.be/xbj18bk3Ruw Såväl Sveriges ekonomi som världsekonomin ser mycket bättre ut idag, än vad vi hade kunnat gissa för ett år sedan. ”Då såg allt nattsvart ut”, sa Åsa Hansson i en livesänd frågestund om corona och virusets ekonomi. Samtidigt har enorma stimulanser och stödpaket pumpats...

Nordisk-Baltiska myndigheter uppdrar åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen på Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av hot och sårbarheter rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom ramen för ett frivilligt initiativ har länderna i Norden-Baltikum bett IMF...
- Annons -

Näringsliv