Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen.

I en direktsänd intervju den 12 oktober beskrev Petersen, som är medlem i gruppen Renew Europe och vice ordförande i parlamentets energiutskott, de höga energiräkningar som människor och företag står inför som ”en allvarlig kris” som uppstått på grund av EU:s överdrivna beroende av import från Ryssland.

– Detta är en väckarklocka för alla oss som har varit beroende av billig import från Ryssland i årtionden. Det är slut, det måste upphöra. Vi måste bli verkligt oberoende, sade han och tillade att ett alltför stort beroende av energileveranser från Ryssland har visat sig vara ett misstag, sade han.

”Vi sitter alla i samma båt”

Petersen talade om de svåra val som EU-länderna måste göra, eftersom det riskerar situationer där ”subventioner på nationell nivå snedvrider den inre marknaden och ger fördelar till vissa på bekostnad av alla andra”.

–  Detta är en av de många komplikationer som vi måste ta itu med samtidigt som vi ser till att medborgarna inte fryser när de går till sängs, varnade han. Det finns många frågor som kräver gemensamma åtgärder. Vi sitter alla i samma båt.

Parlamentet antog en resolution i början av oktober där man krävde nödåtgärder för att hantera de stigande energipriserna, inklusive ett tak för import av gas från rörledningar. I september krävde ledamöterna att målet för förnybara energikällor ska höjas från nuvarande 32 procent till 45 procent av EU:s energimix till 2030.

Kortsiktiga åtgärder för att lindra krisen

En omfördelning av en del av energibolagens intäkter skulle kunna bidra till att hantera krisen. Eftersom gaspriserna i stor utsträckning bestämmer nivån på elpriserna gör alla energiproducenter som använder andra, billigare energikällor stora vinster för närvarande.

– Det är rimligt att säga att vi måste ingripa för att omfördela en del av dessa vinster, sade Petersen.

Petersen påpekade att det finns en risk med att göra en översyn av energimarknaden, eftersom det skulle kunna avskräcka från de mycket nödvändiga investeringarna i förnybara energikällor.

– Om investerare känner att politiker kommer hit varje år eller vartannat år för att reglera och göra något annorlunda, är min oro att de skulle sakna stabilitet i sina beslut på medellång sikt, förklarade han.

Energieffektivitet en väg framåt

Han anser att EU-länderna bör köpa gas tillsammans som ett block i stället för att bjuda ut varandra, eftersom det ”bara skulle höja priserna ytterligare”.

Den danska ledamoten betonade också behovet av förbättringar av energieffektiviteten, inte minst genom att renovera byggnader eftersom det kan ske på kort sikt. 

– Man kan byta fönster, man kan isolera sitt hus – man kan göra detta snabbare än att till exempel bygga en havsbaserad vindkraftspark, sade han.

Energipriser och klimatambitioner

De stigande energipriserna bör ses som ännu en anledning för EU att fortsätta röra sig bort från fossila bränslen genom diversifieringen av energikällorna, argumenterade Petersen.

– Denna känsla av brådska, denna kris borde stärka våra klimatpolitiska ambitioner, eftersom vi vill bli oberoende av leveranser av fossila bränslen från Ryssland, men ur ett större perspektiv vill vi bli helt oberoende av fossila bränslen över huvud taget, sade han. Det är ett argument för att upprätthålla ambitionerna och skynda på, samtidigt som man erkänner de verkliga problemen där ute.”

Han varnade också för att spendera miljarder euro på projekt för fossila bränslen som snart kan bli överflödiga i och med att EU:s gröna giv, (EU:s klimatstrategi) går framåt.

– Jag erkänner fullt ut de verkliga försörjningsproblemen på kort sikt, jag är också pragmatisk när det gäller att titta på vad som finns där ute och hur vi kan försörja oss själva, men vi måste vara mycket medvetna om att inte låsa in oss i infrastruktur för fossila bränslen som vi så småningom inte kommer att behöva, eftersom vi på längre sikt vill komma bort från fossila bränslen, sade han.

Titta på intervjun med Morten Helveg Petersen

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-