Hem AI

AI

Skyddsåtgärder för artificiell intelligens avsedd för allmänna ändamål Begränsning av brottsbekämpande myndigheters användning av biometrisk identifiering Förbud mot poängsättning av medborgare och AI som används för att manipulera och utnyttja användarnas sårbara punkter Konsumenternas rätt att lämna in klagomål och få förklaringar av beslut På onsdagen godkände Europaparlamentet rättsakten om artificiell intelligens. Den ska göra AI säker att använda och ser till så...
Användningen av artificiell intelligens i EU kommer att regleras av AI-lagen, världens första heltäckande AI-lagstiftning. Som en del av den digitala strategin vill EU reglera artificiell intelligens (AI) för att säkerställa bättre villkor för utveckling och användning av denna innovativa teknik. AI kan medföra många fördelar som bättre hälso- och sjukvård, säkrare och renare transporter, effektivare tillverkning samt billigare och...
Användningen av artificiell intelligens i EU kommer att regleras av AI-akten, världens första heltäckande AI-lag. Som en del av den digitala strategin vill EU reglera artificiell intelligens (AI) för att säkerställa bättre villkor för utveckling och användning av denna innovativa teknik. AI kan medföra många fördelar som bättre hälso- och sjukvård, säkrare och renare transporter, effektivare tillverkning samt billigare och...
Ett fickultraljud, en smarttelefon och en algoritm kopplad till tusentals kliniska bröstbilder. Med hjälp av detta hoppas Lundaforskare möjliggöra diagnostik av bröstcancer i låg- och medelinkomstländer. Var sjätte person i världen dör av cancer. Av alla cancertyper är bröstcancer den vanligaste, och det är långt fler som dör av den i  låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Ofta ställs diagnosen...
Vad händer om du blir diskriminerad av en AI? Framtiden kommer innebära att algoritmer fattar allt fler beslut – både på gott och på ont. Magnus Strands forskning handlar om att hantera risker med den nya tekniken och se till så att det blir tydligt vem som har ansvaret om det går fel. Inom finansvärlden har användningen av olika sorters...
Det pågår ett stort teknikskifte i arbetslivet. Hur påverkas arbetsmiljön när artificiell intelligens (AI) och robotik införs i stor skala? Och vad händer på arbetsmarknaden när vissa typer av kompetens inte efterfrågas längre? Vi frågade två forskare i IT och nationalekonomi. AI och maskininlärning är en generell teknik med ett brett användningsområde – alltifrån kundtjänsten på ett företag, till bedömning...
Hur kan EU stärka sin globala ställning inom AI? Vid plenarsammanträdet i maj 2022 röstade ledamöterna igenom en rad förslag för att utveckla AI på lång sikt. Efter en 18-månadersperiod av insamling av insikter om artificiell intelligens (AI) föreslår det särskilt inrättade AI-utskottets slutbetänkande en EU-färdplan för artificiell intelligens. Den innefattar en helhetssyn för en gemensam, långsiktig ståndpunkt som belyser EU:s kärnvärden och mål för...

Annons

TEKNIK

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller. Det nya världsrekordet är på 23,64 procent. Mätningen har gjorts av ett oberoende mätinstitut och resultaten publiceras i tidskriften Nature Energy. Resultatet bygger på ett samarbete mellan solcellsföretaget First Solars europeiska del i Uppsala (tidigare företaget Evolar) och solcellsforskare vid Uppsala universitet. –...
Plantering av syntetiskt DNA, biometrisk utpressning av makthavare och genetisk hybridkrigföring. Det är några av de nya risker som har uppstått genom de forskningsframsteg som gjorts inom genetisk teknologi och kan utnyttjas i modern krigföring. Forskare vid Lunds universitet menar att vi behöver identifiera vilka de mest kritiska riskerna är och diskutera hur dessa kan förebyggas. Det internationella politiska maktspelet...
Massuppsägningar har ägt rum bland annat på Googles moderföretag Alphabet, Amazon, Twitter och Meta. I Silicon Valley har över 150 000 mjukvaruingenjörer förlorat sina jobb på stora teknikföretag. Förutom det syns en ekonomisk nedgång för övriga stora digitala företag överlag. Vad kan denna nedgång bero på? Arbetsförhållanden, protester och uppsägningarFöretag med etablerade digitala plattformar och en stor digital närvaro verkar...
Den 22 december meddelade regeringen att planeringen av nya stambanor för höghastighetståg avbryts. När det gäller sträckan Hässleholm-Lund avslutas det pågående arbetet helt. Istället vill regeringen ”utreda nya åtgärder i järnvägssystemet för hastigheter upp till som mest 250 km/tim”. Fokus är främst på att underlätta arbetspendling och godstransporter. Den svenska regeringen vill inte fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg...
Hur samverkar vi i Sverige kring en nationell strategi för halvledare? Svaret kan vara närmare än vi tror. Efter en paneldiskussion i Almedalen tar Lund nu första steget mot att etablera ett nationellt kompetenscentrum för halvledare. Halvledarbrist är en global utmaning som behöver snabba lösningar. Under den nyligen avslutade Almedalsveckan synliggjordes problematiken i Lunds universitets panelsamtal om halvledare. Samtalet handlade...
När tvättmaskinen, matbutikens kassasystem och cykelbanas lyktstolpar förvandlas till digitala funktioner blir vår vardag smidigare. Men med fler digitala enheter som med jämna mellanrum behöver uppdateras uppstår nya möjligheter för hackare att nästla sig in. Forskare undersöker hur luckorna kan tätas. För många svenskar blev frågan om digital säkerhet främst kännbar sommaren 2021. Då tvingade en it-attack den svenska butikskedjan Coop...

Annons