söndag, februari 24, 2019

Artificial Intelligence helps dyslexics read

DATA SCIENCE Free software from the University of Copenhagen simplifies difficult texts for people with dyslexia and other reading difficulties. The system is the first of its kind worldwide and has...

Allt du skulle vilja veta om AI

Artificiell intelligensEn dator eller maskin som uppvisar intelligens eller mänskliga förmågor. Ett intelligent system kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande. Det mesta som i dagligt tal kallas AI uppfyller...

AI – heldag om samhällskonsekvenser

Forskare vid Lunds universitet samlas nu för att diskutera de etiska, juridiska och sociala konsekvenserna av AI och maskininlärning. ”Det finns få tekniker där sådan potential samsas med så betydande riskscenarios. Vi behöver förstå...

Färdriktning för artificiell intelligens beslutad

Regeringen har nu beslutat om en nationell inriktning för AI med målet att Sverige ska vara ledande i att ta vara på möjligheterna med artificiell intelligens för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft. – Regeringens...

AI – Har vi tagit det för långt

Tekniken vi har tillgänglig idag fanns inte ens i författares och regissörers drömmar för ett par decennier sedan. Vi har inte bara smartphones; vi har tillgång till säkerhetslarm kopplade till våra mobiler, Internet med...

AI kan bli borgmästare i Tama City i Tokyo

Bland de boende i det pinsamt lilla Tokyoområdet Tama City har det på senare tid surrats en hel del kring det nära förestående borgmästarvalet. Detta inte utan anledning. Om en av kandidaterna, Michihito Matsuda,...