Ledamöterna antar strängare koldioxidutsläppsmål för lastbilar och bussar

Uppnå klimatambitionerna och förbättra luftkvaliteten i EU Utsläppsfria stadsbussar senast 2035 Tunga fordon står för 25 % av växthusgasutsläppen från EU:s vägtransporter På onsdagen antog parlamentet nya...

Parlamentet antar banbrytande lag om artificiell intelligens

Skyddsåtgärder för artificiell intelligens avsedd för allmänna ändamål Begränsning av brottsbekämpande myndigheters användning av biometrisk identifiering Förbud mot poängsättning av medborgare och AI som används för...

Ny genomisk teknik (NGT) – Parlamentet vill stödja regler för jordbrukarnas...

Förenklade regler för de NGT-växter som kan betraktas som likvärdiga med traditionella växter Man kommer fortfarande att vara tvungen att märka alla produkter innehållandes NGT-växter Europeiska...

Nya växtförädlingstekniker ska hjälpa till att säkra livsmedelsförsörjningen

EU vill öka hållbarheten i sin livsmedelsförsörjning och minska behovet av bekämpningsmedel med nya regler om växtförädlingstekniker. Växtförädling är en gammal praxis som används för...

Frukostdirektiven: rådet och parlamentet når överenskommelse för att förbättra konsumentinformationen om...

I dag har rådets belgiska ordförandeskap och företrädare för Europaparlamentet nått en preliminär överenskommelse om att förbättra kraven på konsumentinformation för honung, sylt, fruktjuicer och dehydratiserad mjölk. Överenskommelsen gäller fyra...

Finanspolitiska regler efter covid: Europaparlamentariker vill ge EU-länder mer kontroll

Parlamentet vill uppdatera EU:s stabilitets- och tillväxtpakt för att ge medlemsländerna flexibilitet kring budgetunderskott och statsskuld. Från och med början av 2024 börjar de strikta...

Stoppa greenwashing: så reglerar EU miljöpåståenden

Europaparlamentet vill sätta stopp för greenwashing och se till att konsumenterna får bättre information om hållbarheten hos produkterna de köper. För att bättre skydda konsumenternas rättigheter,...

Musikströmningstjänster: EU måste säkerställa rättvis ersättning till artister

Intäkterna från EU:s musikströmningsmarknad fördelas inte rättvist Krav på insyn i algoritmer och rekommendationsverktyg Ledamöterna föreslår möjligheten att införa kvoter för europeiska musikaliska verk På onsdagen efterlyste...

Datalagen träder i kraft: vad det betyder för dig

EU:s datalag träder i kraft i dag och förbättrar tillgången till data på EU:s marknad för privatpersoner och företag. Under de senaste åren har Internet of...

EU:s AI-lag: första lagstiftningen om artificiell intelligens

Användningen av artificiell intelligens i EU kommer att regleras av AI-lagen, världens första heltäckande AI-lagstiftning. Som en del av den digitala strategin vill EU reglera...

Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om rättsakten om artificiell intelligens

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse om rättsakten om artificiell intelligens (AI-akten) som har nåtts mellan Europaparlamentet och rådet. Ett förslag till denna akt lades fram...

EU-taxonomi: gröna investeringar för att stimulera hållbar finansiering

För att stimulera ett skifte mot miljövänliga investeringar introducerade EU regler för att definiera vad som kvalificerar aktiviteter som gröna och hållbara. Varför EU behöver...
Annons

Världen

Geopolitiska spänningar på Afrikas horn

En överenskommelse mellan Etiopien och Somaliland har väckt kritik från Somalia och orsakat ökade spänningar på den nordöstra regionen i Afrika, rapporterar The New...

Detta innebär den nya klimatöverenskommelsen

En övergripande överenskommelse har förhandlats fram under klimattoppmötet COP28 i Dubai. På övertid klubbades överenskommelsen som påtalar bland annat en tredubbling av förnybar energi...

Paraná-floden: Från sydamerikansk torka till geopolitiska konflikter

Flera sydamerikanska länder har under föregående år drabbats av torka till följd av problem med vattentillgången. Paraná-floden, som är en viktig del av näringslivet...

G20: Att staka ut en ny väg mot global utveckling

Att fånga upp andan av solidaritet Utveckling står i centrum för G20 i år. Och det med rätta. Det utgör en del av andan av ”en”...
Annons