Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten.

Den 10 november enades parlamentet i sin ståndpunkt om nya regler om företagens ansvar. Parlamentet stöder en lag som tvingar stora EU-företag att ta itu med aspekter av sina värdekedjor som kan påverka mänskliga rättigheter, miljö och sociala normer.

Genom att införa mer detaljerade rapporteringskrav om företagens inverkan på dessa frågor, baserat på gemensamma kriterier i linje med EU:s klimatmål, hoppas parlamentet kunna sätta stopp för greenwashing. Kraven bör också stärka EU:s sociala marknadsekonomi och förhoppningsvis lägga grunden för hållbarhetsrapporteringsstandarder på global nivå.

Bindande regler över gränserna

Om reglerna godkänns och träder ikraft enligt parlamentets ståndpunkt kommer de att gälla för alla stora företag i EU, oavsett om de är börsnoterade eller inte. Börsnoterade små och medelstora företag skulle också omfattas, men de skulle få mer tid på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

Parlamentet anser att de bindande reglerna bör sträcka sig längre än till EU:s gränser, vilket innebär att även företag utanför EU med betydande verksamhet i EU (omsättning över 150 miljoner euro) skulle behöva följa reglerna.

– Europa visar världen att det är möjligt att se till att finanser, i snäv bemärkelse, inte styr hela den globala ekonomin, sade parlamentets föredragande Pascal Durand (Renew Europe, Frankrike) under en debatt i plenum.

I februari 2020 offentliggjorde kommissionen en undersökning som visade att endast ett av tre företag i EU för närvarande vidtar någon form av åtgärder för tillbörlig aktsamhet (due diligence), medan 70 % av de europeiska företagen stöder EU-omfattande bestämmelser om tillbörlig aktsamhet.

I mars 2021 uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram en lag för att bättre skydda de mänskliga rättigheterna och offren i länder utanför EU och förbjuda import som är kopplad till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, exempelvis tvångsarbete eller barnarbete.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-