Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken räntan med en procentenhet från 0,75 till 1,75 procent och höjningen den 24 november innebär att räntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Den nuvarande räntenivån är den högsta på 14 år i Sverige. I början av nästa år väntas ännu en höjning av räntan för att då ligga strax under 3 procent, meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande. Inflationen i Sverige är fortsatt hög, även om den gick ned från 9,7 procent i september till 9,3 procent i oktober mätt i KPIF, en nedgång som berodde på att elpriset sjönk kraftigt. För att nå inflationsmålet om 2 procent och minska risken för en långvarig hög inflation så är en höjning av reporäntan nödvändig bedömer Riksbanken.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-