tisdag, juli 23, 2024

Arbetsliv

EESK kräver rättvis ersättning för praktikplatser: ingen praktikant ska arbeta gratis.

Det Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionens förslag om att göra EU-praktikplatser rättvisare och mer inkluderande att stärkas. Nästan hälften av EU över tre miljoner praktikanter är oavlönade och nästan en tredjedel har ingen tillgång till socialt skydd. Alla unga människor bör...

Tuff kamp över Öresund om ingenjörer – undersökning visar att lönerna är 50 procent högre i Danmark än i Sverige

Kampen om arbetskraften över Öresund är i full gång. På drygt tio år har antalet svenska civilingenjörer som pendlar till jobb i Danmark nästan fördubblats enligt en nordisk analys från Sveriges Ingenjörer. Den visar att årslönen efter skatt är cirka 200 000 svenska kronor högre i...

Om tre år kommer det att saknas 38 000 yrkesutbildade i Region Hovedstaden

En ny analys från Region Hovedstaden visar att det kommer att saknas upp emot 38 000 fackutbildade personer i regionen om tre år. Främst är det inom handel, bygg och välfärdsområdena som det kommer att saknas personal visar rapporten som är framtagen av Marselisborg Consulting och...

”Spelifiering på jobbet kan innebära kontroll och disciplin”

Gamification – spelifiering på svenska – blir alltmer populärt på arbetsplatser. Men att införa spelmoment på jobbet är inte enbart positivt, menar organisationsforskaren Sverre Spoelstra. Spelifiering (gamification) syftar oftast på att använda digitala spel- eller tävlingselement i sammanhang som inte är traditionella spel, som på...

Högsta löneökningarna i Danmark sedan statistiken påbörjades 1995

Under första kvartalet 2024 ökade de danska lönekostnaderna på DA-området med i genomsnitt 5,3 procent räknat på årsbasis rapporterar Dansk Arbejdsgiverforening, DA, baserat på deras snabbstatistik för löneomkostnader. För huvudområdet produktion ligger kostnadsökningen på i genomsnitt 5,5 procent medan den hamnar på 6,3 procent för...

Trög mobilmarknad får Ericsson att varsla 1 200 anställda i Sverige

Telekomtillverkaren Ericsson varslar 1 200 av de cirka 14 500 anställda i Sverige med hänvisning till den utmanande mobilnätsmarknaden. Den föreslagna personalminskningen syftar till att möta de minskade volymerna, och företaget kommer även att sänka kostnader genom att minska antalet konsulter och kontor. Det...

Annons

Ekonomi

Splittrad konjunktur i Öresund: Fortsatt positiv tillväxt i Danmark — Svensk ekonomi visar tecken...

Svensk ekonomi krymper medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har kraftigt minskat under året till 3,1 procent i juli samtidigt som svensk inflation då låg på 9,3 procent. Skillnaderna mellan länderna förklaras...

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU...

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade inflationen i de 27 EU-länderna* steg under oktober från 10,9...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning...

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken räntan med en procentenhet från 0,75 till 1,75 procent och höjningen den...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i sin ståndpunkt om nya regler om företagens ansvar. Parlamentet stöder en...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en direktsänd intervju den 12 oktober beskrev Petersen, som är medlem i...

Högsta inflationstakten på över 30 år i både Sverige och Danmark

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år i både Sverige och Danmark. I Sverige uppmättes inflationen till...

Rekordhöga drivmedelspriser till följd av oron i omvärlden

Priserna på diesel och bensin har stigit kraftigt under veckan i både Danmark och Sverige. Listpriset på en liter diesel i Danmark var på onsdagen 17,69 DKK och på en liter bensin 17,39 DKK,...

Annons