söndag, februari 24, 2019
Hem Arbetsliv

Arbetsliv

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.  Användningen av...

Nyanländas yrkeskunskaper verifieras för snabbare etablering i byggbranschen

I en pilotsatsning för att underlätta etablering på arbetsmarknaden erbjuds en grupp nyanlända arkitekter, civilingenjörer och byggingenjörer i Malmö möjligheten att certifiera sina kunskaper i ett mjukvarubaserat standardverktyg för ritningar. Verifieringskursen CAD på Malmö universitet...

Fler med utländsk bakgrund ska lockas att bli lokförare

Lokförarbristen i den svenska järnvägsbranschen kräver nya vägar för att locka fler att välja yrket. I höst tar SJ Götalandståg emot ett par lokförarelever med utländsk bakgrund, som under sin utbildning getts möjlighet att...

Bra jobbchanser inom många yrken i Skåne

Det skapas många nya jobb i Skåne och hetast jobbchanser finns inom försäljning, service, vård och utbildning. Fortsatt högtryck på svensk arbetsmarknad gör att arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har svårt att...

Reformera arbetsgivaravgiften och skapa fler jobb!

2007 sänkte alliansen arbetsgivaravgiften för unga 19-25 år med 11 procentenheter för att stimulera anställning av unga. Två år senare sänktes avgiften ytterligare 6 procentenheter. Den nuvarande regeringen höjde avgiften 2016 då man ansåg...

YRKESLANDSLAGET REDO FÖR EM

Det svenska Yrkeslandslaget är redo inför Yrkes-EM 2018, som genomförs 26 – 28 september. Mästerskapet anordnas detta år i Budapest och tävlingarna beräknas locka tiotusentals besökare från hela Europa. Väl på plats kommer de...

Jobbsökare vill bidra till företagskulturen, inte bara passa in

En ny svensk undersökning om att söka jobb fördomsfritt visar att 65 % av jobbsökare föredrar att börja jobba på företag där de får tillföra något till företagskulturen, istället för att anpassa sig till...

8 av 10 verkstäder svårt att hitta personal

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen att behöva anställa cirka 6 400 personer, varav 2 600 tekniker. På endast ett år har behovet ökat...

Tjänstemän i Skåne tvingas jobba på semestern

Närmare fyra av tio privatanställda tjänstemän i Skåne känner sig tvungna att jobba på semestern, visar siffror från Unionen. – Det är orimligt. Semestern ska vara en tid för återhämtning, säger Peter Hellberg, förste...

Tre av fyra yrken lider brist på arbetskraft

Idag, samma dag som EU presenterar sina siffror om en sjunkande arbetslöshet, presenterar Arbetsförmedlingen andra siffror som väl kan tolkas både positivt och negativt. Samtidigt som arbetslösheten sjunker och fler och fler svenskar får jobb...