Arbetsliv

Högsta löneökningarna i Danmark sedan statistiken påbörjades 1995

Under första kvartalet 2024 ökade de danska lönekostnaderna på DA-området med i genomsnitt 5,3 procent räknat på årsbasis rapporterar Dansk Arbejdsgiverforening, DA, baserat på deras snabbstatistik för löneomkostnader. För huvudområdet produktion ligger kostnadsökningen på i genomsnitt 5,5 procent medan den hamnar på 6,3 procent för...

Trög mobilmarknad får Ericsson att varsla 1 200 anställda i Sverige

Telekomtillverkaren Ericsson varslar 1 200 av de cirka 14 500 anställda i Sverige med hänvisning till den utmanande mobilnätsmarknaden. Den föreslagna personalminskningen syftar till att möta de minskade volymerna, och företaget kommer även att sänka kostnader genom att minska antalet konsulter och kontor. Det...

Över 5 000 arbetssökande kom till jobbmässan “Tura till jobbet” i Helsingborg och Helsingör

Möjligheten att ta ett jobb på andra sidan Öresund lockade många deltagare till tisdagens jobbmässa “Tura till jobbet” som arrangerades samtidigt i Helsingborg och Helsingör. Enligt den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen kom över 4 300 arbetssökande till jobbmässan i Helsingborg och 900 i Helsingör. Omkring...

Köpenhamns kommun testar flexibla arbetsveckor – anställda får möjlighet till fyra dagars arbetsvecka

I Köpenhamns kommun har 14 arbetsplatser i sex av de sju förvaltningarna valt att delta i försöksperioden med en fyra dagars arbetsvecka. Målet är att ge medarbetarna möjlighet att välja fler sammanhängande lediga dagar och bättre möjligheter att ladda om inför kommande arbetsvecka. Det...

Nya inkomstregler för arbetskraftsinvandring påverkar inte Skåne så mycket

Den 1 november mer än fördubblades inkomstgränsen för arbetskraftsinvandrare till Sverige från länder utanför EU/ESS, från 13 000 till 27 368 kronor (80 procent av medianlönen) i månaden. Men konsekvenserna av höjningen blir begränsade i Skåne, där främst branscherna hotell och restaurang samt lokalvård berörs, visar...

Danska reallöner har återhämtat sig till nivån i början av 2022

Hög lönetillväxt och låg inflation driver upp reallönerna i Danmark. Under fjärde kvartalet i fjol steg danskarnas löner i den privata sektorn med 4,8 procent i genomsnitt jämfört med samma kvartal 2022, visar preliminära siffror från Dansk Arbejdsgiverforening, DA. I kombination med att den danska...

Ekonomi

Splittrad konjunktur i Öresund: Fortsatt positiv tillväxt i Danmark — Svensk ekonomi visar tecken...

Svensk ekonomi krymper medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har kraftigt minskat under året till 3,1 procent i juli samtidigt som svensk inflation då låg på 9,3 procent. Skillnaderna mellan länderna förklaras...

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU...

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade inflationen i de 27 EU-länderna* steg under oktober från 10,9...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning...

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken räntan med en procentenhet från 0,75 till 1,75 procent och höjningen den...