Samhälle

Rekommendationer för små barns skärmtid gör mer skada än nytta

WHO:s och svenska barnläkares rekommenderade begränsningar av skärmtid för barn under fem år är nästan omöjliga att leva upp till. Detta riskerar att orsaka onödig oro och stigmatisering av småbarnsföräldrar, visar en studie om små barns digitala medieanvändning. Forskarna rekommenderar istället att föräldrar stöttar...

Danmark och Sverige söker gemensamt damernas EM i fotboll 2029

Den danska och svenska fotbollsförbunden meddelade i veckan att de gemensamt ansöker om att få arrangera EM i damfotboll 2029. Tidigare har Danmark, Sverige, Norge och Finland ansökt om att få arrangera damernas EM 2025. Men då gick spelen till Schweiz. Enligt Fredrik Reinfeldt, ordförande för...

Danska elever presterade bättre än svenska i senaste Pisamätningen – men resultaten sjönk i båda länderna

Danmark ligger bättre till än Sverige inom alla de områden som Pisa 2022 mäter: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Men båda länderna tappar kraftigt inom matematik och läsförståelse jämfört med mätningen 2018. Anledningen till nedgången som också ses globalt tros vara nedstängningar av skolor och...

Maten i Danmark nästan 20 procent dyrare sedan hösten 2021 – svenska livsmedelspriser har ökat knappt 26 procent

Danska matpriser har nu sjunkit tre månader i rad. Men trots fallande priser är danska livsmedel nästan 20 procent dyrare jämfört med november 2021 då prisuppgångarna började ta fart, enligt siffror från Danmarks Statistik. I Sverige har prisuppgången på livsmedel varit ännu större under...

Forskarkommentar på årets julklapp: ”Sällskapsspelet skapar gemenskap men kan även förstärka sociala gränser”

Sällskapsspelet är årets julklapp. I alla fall om Handelns Utredningsinstitut, HUI, får rätt i sin spaning, lanserad i dag 16 november. Men vad säger detta om vår samtid? Vi frågade Patrik Stoopendahl, forskare inom marknadsföring och digitala kundresor. – Utnämningen av sällskapsspelet som årets julklapp är...

Ny forskning: Könsstereotyper hindrar tjejers teknikintresse

Tech-branschen efterlyser personal, och universiteten har i åratal försökt locka fler kvinnor till teknikämnen. Ny forskning visar att både elever och lärare i grundskolan tror att män är bättre på teknik, vilket leder till minskat självförtroende och intresse bland tjejer. Dessutom visade studien att...

6 000 färre byggjobb i Sverige till följd av minskat bostadsbyggande, enligt prognos

Under 2023 och 2024 väntas omkring 24 000 nya bostäder påbörjas i Sverige per år, att jämföra med att Boverket spår ett behov om 67 000 nya bostäder årligen. Det minskade bostadsbyggandet väntas leda till att 16 000 byggjobb försvinner i år och nästa...

Talang är någotsom manligaelever har

KÖNSFÖRDOM Inom naturvetenskapen ses duktiga elever som de som ställer knäppa frågor, är självsäkra och lekfulla. Det är ett ”fuskspel” där det är de redan privilegierade som vinner. Och de är oftast män, avslutar forskare vid Köpenhamns universitet, som har undersökt hur lärare och...

Sverige

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

tockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på sikt. Om inga åtgärder sätts in visar beräkningarna att nedgången, beroende på om det landar i ett mildare eller djupare krisscenario, kan innebära ett produktionsbortfall på...

Ny toppnotering för svensk turism

Svensk turism fortsätter att öka. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter, vilka har ökat med 10,9 procent. Andelen svenska gästnätter har däremot minskat med 1,9 procent under samma...

Hushållens ekonomiska standard har sjunkit i Sverige – i mindre gränskommuner mot Norge och Finland var nedgången minst

Nya siffror från SCB visar att den ekonomiska standarden sjönk i Sverige 2022. Det är första gången en sådan minskning sker sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet, menar SCB, och orsaken till nedgången är att inflationen var högre än inkomsterna med fallande reallöner som följd....

Öresund

Geopolitiska spänningar på Afrikas horn

En överenskommelse mellan Etiopien och Somaliland har väckt kritik från Somalia och orsakat ökade spänningar på den nordöstra regionen i Afrika, rapporterar The New York Times. Detta har bland annat lett till oroligheter bland de övriga grannländerna gällande åtkomsten till Röda havet och eventuellt...

Rekommendationer för små barns skärmtid gör mer skada än nytta

WHO:s och svenska barnläkares rekommenderade begränsningar av skärmtid för barn under fem år är nästan omöjliga att leva upp till. Detta riskerar att orsaka onödig oro och stigmatisering av småbarnsföräldrar, visar en studie om små barns digitala medieanvändning. Forskarna rekommenderar istället att föräldrar stöttar...

Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller. Det nya världsrekordet är på 23,64 procent. Mätningen har gjorts av ett oberoende mätinstitut och resultaten publiceras i tidskriften Nature Energy. Resultatet bygger på ett samarbete mellan...