torsdag, juni 20, 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avsätter reserv för att hantera framtida friskolenedläggningar

Under 2023 tvingades Malmö stad att med kort varsel hantera avvecklingen av två fristående gymnasieskolor som efter omfattande kritik från Skolinspektionen fått sina tillstånd återkallade. Den 3 juli 2023 återkallades tillståndet för el- och energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö, vilket påverkade 40 elever som...

Malmö utreder placeringen av stationerna till en möjlig Öresundsmetro

Samtidigt som Köpenhamn förbereder en utbyggnad av metron med en ny M5-linje fortsätter Malmö arbetet med städernas gemensamma planer på en tunnelbana under sundet, Öresundsmetron. Tidigare i veckan beslutade Malmös stadsbyggnadsnämnd om inriktningen för Malmös del av Öresundsmetron i en fördjupad översiktsplan. Nu ska den tänkta...

Ökad trygghet för barn och unga, hållbara transporter och stadsmiljö i fokus under 2024

För att Malmö fortsatt ska växa hållbart och utvecklas i en positiv riktning görs en rad satsningar i tekniska nämndens budget för 2024. I fokus står trygghetsinsatser riktade mot barn och unga, hållbara transporter och utveckling av stadsmiljön. För att öka tryggheten för barn och...

Donation bakom nytt center för polisforskning vid Malmö universitet

Malmö Center for Policing and Prevention. Så heter ett nytt forskningscentrum vid Malmö universitet som bland annat ska fokusera på strategier för att motverka grovt våld och att unga rekryteras till brottslighet. Satsningen möjliggörs av en donation på 30 miljoner kronor från Länsförsäkringar Skåne, meddelar universitetet....

Malmö väntas närma sig 400 000 invånare 2033 enligt ny befolkningsprognos

2022 växte Malmös befolkning med drygt 5 600 personer till knappt 357 400 invånare. Om tio år bedöms Malmös befolkning ha växt ytterligare med 40 000 personer till 397 000 invånare. Det visar Malmö stads senaste befolkningsprognos. Den starka befolkningsökningen under 2022 förklaras av lägre utflyttning än vanligt. Även...

Malmö vinner utmärkelsen ”Årets stadskärna 2023”

"Malmö, ni är ett föredöme". Så motiverar Svenska Stadskärnor utmärkelsen - som i år går till Malmö. Staden belönas för sitt arbete med att utveckla stadskärnan genom samverkansarbete mellan det offentliga och privata. Malmö är en stad som skapas av många. Genom en stabil och...

Annons

Sverige

Annons

Öresund

Annons

EU