måndag, januari 30, 2023
Annons
HemTurism/Kultur

Turism/Kultur

Annons

Ekonomi

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en...

Högsta inflationstakten på över 30 år i både Sverige och Danmark

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år...
Annons

Europeiska Unionen

Svenska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar i Europaparlamentets utskott

Svenska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar i Europaparlamentets utskott Sverige innehar ordförandeskapet i rådet fram till slutet av juni 2023. En första uppsättning utfrågningar med svenska...

Kommissionen fastställer konkreta åtgärder för ökat inflytande för arbetsmarknadens parter på nationell nivå och EU-nivå

I dag (23.01.25 n.r.) lägger kommissionen fram ett initiativ med konkreta åtgärder för att ytterligare stärka och främja arbetsmarknadsdialogen på nationell nivå och på...
Annons