HemTurism/Kultur

Turism/Kultur

Annons

Ekonomi

Splittrad konjunktur i Öresund: Fortsatt positiv tillväxt i Danmark — Svensk ekonomi visar tecken på inbromsning

Svensk ekonomi krymper medan den danska växer måttligt. Den danska inflationen har kraftigt minskat under året till 3,1 procent i juli samtidigt som svensk...

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en...
Annons

Europeiska Unionen

Nya EU-regler ska ge bättre korttidsuthyrning av boenden

Nu tar EU tag i marknaden för korttidsuthyrning. Nya regler ska förhindra flera av de problem som uppstått och främja hållbar turism. Korttidsuthyrning: problem och...

Snabba banköverföringar på ingång i EU

Nu ska EU sjösätta regler som ska göra omedelbar betalning tillgänglig i hela unionen. Det kommer att underlätta för både konsumenter och företag. Pengarna ska...
Annons