måndag, juli 15, 2024

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade inflationen i de 27 EU-länderna* steg under oktober från 10,9 till 11,5 procent jämfört med oktober 2021, mätt enligt EU:s harmoniserade konsumentprisindex (HIKP). Det är den högsta nivån sedan HIKP-måttet introducerades år 1997. I Danmark fortsatte också inflationstakten uppåt i oktober och steg från 11,1 till 11,4 procent. Sverige var ett av fyra länder i EU där inflationen sjönk i oktober. Enligt HIKP sjönk den svenska inflationstakten från 10,3 procent i september till 9,8 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. För både EU:s och Danmarks inflation så var det elektricitet, gas och andra bränslen som stod för det största tillväxtbidraget till inflationen i oktober, medan prisökningar på livsmedel var det som bidrog mest till inflationstakten i Sverige.

HIKP och KPIF, två olika inflationsmått
Det harmoniserade indexet för konsumentpriser, HIKP, används för att kunna göra jämförelser på inflationstakten med samma beräkningsmetod mellan länder inom EU. I Sverige använder Riksbanken KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, som sin formella målvariabel för inflationen. Enligt KPIF sjönk inflationstakten i Sverige från 9,7 procent i september till 9,3 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år.

*HIKP är beräknat för de 28 tidigare EU-medlemsländer inklusive Storbritannien fram till januari 2020 och sedan februari 2020 för de 27 medlemsländerna.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-