tisdag, juli 23, 2024

Geopolitiska spänningar på Afrikas horn

En överenskommelse mellan Etiopien och Somaliland har väckt kritik från Somalia och orsakat ökade spänningar på den nordöstra regionen i Afrika, rapporterar The New York Times. Detta har bland annat lett till oroligheter bland de övriga grannländerna gällande åtkomsten till Röda havet och eventuellt...

Detta innebär den nya klimatöverenskommelsen

En övergripande överenskommelse har förhandlats fram under klimattoppmötet COP28 i Dubai. På övertid klubbades överenskommelsen som påtalar bland annat en tredubbling av förnybar energi och en omställning från fossila bränslen.Markku Rummukainen, professor i klimatologi på CEC och Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel IPCC, deltog...

Paraná-floden: Från sydamerikansk torka till geopolitiska konflikter

Flera sydamerikanska länder har under föregående år drabbats av torka till följd av problem med vattentillgången. Paraná-floden, som är en viktig del av näringslivet i Sydamerika genom att den fungerar som handelsväg och en viktig plats för fiske, är Sydamerikas andra längsta flod efter...

G20: Att staka ut en ny väg mot global utveckling

Att fånga upp andan av solidaritet Utveckling står i centrum för G20 i år. Och det med rätta. Det utgör en del av andan av ”en” i det indiska ordförandeskapets motto: En jord, en familj, en framtid. Det uppmanar oss att som världssamfund gemensamt ta itu...

Den europeiska vårdens ömtåliga stadie

Sedan ett par år tillbaka kunde man märka att det finns problem inom vården och att dessa problem exempelvis innefattar personalbrist. Det är ett fenomen som inte verkar vara unikt för ett land, utan för flera europeiska länder, sett till jämförelser som visar på...

Privata pooler stor orsak till vattenbrist

Rika eliter med stora pooler och välskötta gräsmattor berövar fattigare grupper grundläggande tillgång till vatten i städer runt om i världen. Social ojämlikhet är en större orsak till städers vattenbrist än miljöfaktorer som klimatförändringar eller städernas befolkningstillväxt. Det visar en ny studie, ledd från...

De nya flyktingarna… En fortsättning

Den förra artikeln belyste diverse konsekvenser av att klimatförändringarna leder till att landskapet formas om i vissa länder, vilket i sin tur mer eller mindre tvingar människor att flytta bort från drabbade områden. Konsekvenserna blir, förutom migration och urbanisering, även sociala konflikter som kan...

De nya flyktingarna

Klimatförändringarna innebär inte bara ett hot i form av naturkatastrofer, ansträngda ekosystem och kostnader för samhället att förebygga och åtgärda dessa problem. Klimatförändringar kan förutom att ha en biologisk och ekonomisk påverkan även ha en mänsklig påverkan. Klimatförändringar kan orsaka olika typer av skador beroende...