Forskare förklarar: Därför har vintern varit så extrem

Snösmockor, vindrekord, röda vädervarningar och sträng kyla. Vintern 2023/2024 i har i Sverige bjudit på flera extremväderhändelser och varit både lång och nederbördsrik. Det har flera orsaker varav en är höga havstemperaturer. – Man har haft ovanligt kallt väder och på vissa ställen väldigt mycket...

Stoppa greenwashing: så reglerar EU miljöpåståenden

Europaparlamentet vill sätta stopp för greenwashing och se till att konsumenterna får bättre information om hållbarheten hos produkterna de köper. För att bättre skydda konsumenternas rättigheter, främja miljövänliga beslut och bygga en cirkulär ekonomi som återanvänder och återvinner material, gör Europaparlamentet en uppdatering av regler om affärsmetoder och...

Bättre konsumentskydd: nya EU-regler för defekta produkter

EU vill uppdatera de befintliga reglerna för defekta produkter för att bättre skydda konsumenter och hålla jämna steg med utvecklingen av ny teknik. Det nuvarande produktansvarsdirektivet antogs för nästan 40 år sedan. I september 2022 publicerade kommissionen ett förslag om att ändra riktlinjerna för att ta hänsyn...

EU och PFAS – Att förbjuda eller inte förbjuda ämnena?

PFAS är ämnen som finns både i vardagliga föremål som förpackningar och i naturen, som i dricksvatten och sjöar. Info Express har tidigare rapporterat om förekomsten av PFAS och hur man ännu inte vet vad de långsiktiga hälsokonsekvenserna av exponeringen för dessa ämnen kan...

Annons

Teknik

Annons