torsdag, juni 20, 2024

Europas badvatten är fortsatt säkert

I väntan på sommarens varma dagar kan du glädja dig åt att 85,4 procent av badplatserna i Europa hade utmärkt badvattenkvalitet under 2023. Det visar den årliga badvattenrapporten som publicerades idag av Europeiska miljöbyrån och EU-kommissionen.

Rapporten fokuserar på badsäkerhet och halten bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor, snarare än den allmänna vattenkvaliteten. Större delen av badvattnet levde upp till den högsta kvalitetsstandarden och 96 procent av de registrerade EU-baden uppfyllde åtminstone de lägsta kvalitetskraven. Endast 1,5 procent, motsvarande 321 av de 22 081 badplatserna, rankades som dåliga vilket innebär att de utgör en hälsorisk för dem som badar där.

Det är dock inte bara bakterierna i vattnet som räknas. Trots att Europas badvatten är utmärkt sett till halten bakterier, är föroreningar av yt- och grundvatten fortfarande ett stort problem som kan förvärras ytterligare av klimatförändringarna. Att stärka vattenresiliensen för både människor och miljö under de kommande åren är centralt.

Badvattendirektivet är en av flera EU-lagar som skyddar vatten, och direktivet har bidragit till att förbättra vattenkvaliteten sedan det infördes 2006. EU:s lagar om vatten ska se till att alla i EU har tillgång till tillräckligt med vatten av bra kvalitet och garantera god status på alla vattendrag i Europa. Kärnan är vattendirektivet som sedan år 2000 är den främsta lagen för vattenskydd i EU.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-