tisdag, juli 23, 2024

Trans-European transport network (TEN-T): Rådet ger slutgiltigt grönt ljus för ny förordning som säkerställer bättre och hållbar anslutning i Europa

Idag (den 13:e juni 2024 n.r.) antog rådet en reviderad förordning om EU:s riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den nya lagen syftar till att bygga upp ett pålitligt, sömlöst och högkvalitativt transportsystem som säkerställer hållbar anslutning över hela Europa utan fysiska avbrott, flaskhalsar och bristande länkar.

TEN-T-nätverket är ett nyckelinstrument i EU:s transportpolitik med ett stort bidrag till våra mål för hållbar mobilitet samt till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Antagandet av den reviderade förordningen idag är definitivt en milstolpe mot ett hållbart och motståndskraftigt nätverk i Europa, som bör ta itu med medborgarnas och företagens mobilitetsbekymmer under de kommande åren.

-Georges Gilkinet, belgisk vice premiärminister och transportminister

TEN-T-nätverket kommer att utvecklas eller uppgraderas stegvis med den nya förordningen som fastställer tydliga tidsfrister för dess färdigställande i tre faser: fram till 2030 för kärnnätet, 2040 för det utökade kärnnätet och 2050 för det omfattande nätverket. Den nya mellantidsfristen 2040 infördes för att främja färdigställandet av storskaliga, främst gränsöverskridande projekt, såsom saknade järnvägsförbindelser, före den 2050-frist som gäller det bredare, omfattande nätverket. Som ett annat exempel måste nya höghastighetsjärnvägsförbindelser mellan Porto och Vigo samt Budapest och Bukarest vara klara till 2040. När nätverket är färdigställt kommer passagerare att kunna resa mellan Köpenhamn och Hamburg på 2,5 timmar med tåg, istället för de 4,5 timmar som krävs idag.

För att säkerställa att infrastrukturplaneringen möter verkliga operativa behov och genom att integrera järnväg, väg och vattenvägar, sammanför den nya förordningen kärnnätets korridorer med godskorridorerna till de så kallade ‘europeiska transportkorridorerna’. Dessa korridorer är av hög strategisk betydelse för utvecklingen av hållbara och multimodala godstransportflöden och passagerartransport i Europa.

Slutligen, som svar på Rysslands krig av aggression mot Ukraina och för att säkerställa bättre anslutning med nyckelgrannländer, förlänger den nya förordningen fyra europeiska transportkorridorer i TEN-T-nätverket till Ukraina och Moldavien samtidigt som gränsöverskridande förbindelser med Ryssland och Belarus nedgraderas.

Nästa steg

Efter dagens antagande kommer den lagstiftande akten att undertecknas av rådets och Europaparlamentets ordförande innan den publiceras i EU:s officiella tidning under de kommande veckorna. Den reviderade förordningen träder i kraft tjugo dagar efter denna publicering.

Bakgrundsinformation

Förslaget till en reviderad förordning antogs av kommissionen den 13 december 2021 som en del av det lagstiftningspaket för effektiv och grön mobilitet. Som svar på Rysslands krig av aggression mot Ukraina antog kommissionen ett ändrat förslag den 27 juli 2022 som införde flera ändringar i den ursprungliga texten. Det reviderade förslaget kräver en enhetlig TEN-T-nätverk genom att använda den europeiska standarden för järnvägsspårvidd. Det strävar också efter bättre anslutning mellan Ukraina och Republiken Moldavien med EU genom förlängningen av relevanta europeiska transportkorridorer. Barbara Thaler (EPP/AT) och Dominique Riquet (Renew Europe / FR) var Europaparlamentets samföredragande för detta ärende, och en preliminär överenskommelse nåddes mellan de samstiftande organen den 18 december 2023.

Källa: Europeiska rådet

- Annons -

Nyheter

-Annons-