tisdag, juli 23, 2024

Obligatoriska förarassistanssystem förväntas rädda över 25 000 liv fram till 2038.

De nya reglerna för allmän fordonssäkerhet gäller nu alla nya motorfordon som säljs i EU från och med den 7 juli 2024. Reglerna, som redan gäller nya fordonstyper sedan juli 2022, förbättrar vägsäkerheten genom att införa en rad avancerade förarassistanssystem för alla nya fordon.

Sedan 2022, när den allmänna säkerhetsförordningen började gälla för nya fordonstyper, har de nya säkerhetsåtgärderna hjälpt till att bättre skydda passagerare, fotgängare och cyklister över hela EU. De förväntas bidra till att rädda över 25 000 liv och undvika minst 140 000 allvarliga skador fram till 2038.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, sa:

”EU är världsledande inom allmänna säkerhetsregler för fordon. Vi säkerställer att innovativa tekniska lösningar kan användas för att förbättra säkerheten på våra vägar. Med de allmänna säkerhetsreglerna som nu gäller för alla nya motorfordon kommer vi att bättre skydda passagerare, fotgängare och cyklister över hela Europa, samtidigt som vi behåller EU-industrins ledarskap inom förarassistanssystem.”

Alla nya motorfordon, inklusive bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar, måste nu integrera intelligenta hastighetsassistanslösningar, kameror eller sensorer för backningsdetektering, uppmärksamhetsvarningar vid trötthet hos föraren samt nödstopp-signaler. Dessutom ska bilar och skåpbilar nu vara utrustade med filhållnings- och automatbromssystem samt händelsedatainspelare. För att förhindra kollisioner mellan bussar eller lastbilar och fotgängare eller cyklister kräver dessa fordon nu teknologier för bättre identifiering av eventuella döda vinklar och integrering av varningssystem, samt specifika däcktrycksövervakningssystem.

Se det nya faktabladet om allmänna säkerhetsförordningen: new General Safety Regulation factsheet.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-