torsdag, juni 20, 2024

EU förbereder sig för sommarens bränder

Sommaren är nästan här. Det betyder grillfester, badliv och glass, men också att vi måste ha beredskap för skogsbränder. Därför har EU den här veckan vidtagit åtgärder för att höja brandberedskapen och skydda miljön och våra samhällen.

I sommar kommer EU att placera ut 556 brandmän från tolv länder på strategiskt viktiga platser i Europa, t.ex. i Frankrike, Grekland, Portugal och Spanien. De kommer att rycka in och hjälpa den lokala brandkåren om landets insatskapacitet inte räcker till. EU har också mobiliserat en särskild rescEU-flotta med flygplan för brandbekämpning inför sommaren. Flottan består av 28 flygplan och fyra helikoptrar som är utplacerade i tio EU-länder.

Dessutom har kommission anslagit 600 miljoner euro i EU-medel för att köpa in 12 nya flygplan och flera helikoptrar för brandbekämpning som ska fördelas mellan sex EU-länder i framtiden.

Åtgärder för att förebygga, ha beredskap för och bekämpa naturbränder räddar liv och försörjningsmöjligheter och skyddar miljön. I takt med att klimateffekterna blir alltmer kännbara för varje år ökar också hotet från bränderna, vilket gör det ännu viktigare att vara väl förberedd.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-