Paraná-floden: Från sydamerikansk torka till geopolitiska konflikter

Flera sydamerikanska länder har under föregående år drabbats av torka till följd av problem med vattentillgången. Paraná-floden, som är en viktig del av näringslivet i Sydamerika genom att den fungerar som handelsväg och en viktig plats för fiske, är Sydamerikas andra längsta flod efter Amazonfloden. De nyligen uppmätta vattennivåerna var de lägsta sedan 1944, vilket innebär olika problem för människor i de drabbade länderna.

Paraná-floden rinner ned från Brasilien genom Paraguay och Argentina och rinner ned i en sträcka på nästan 5000 km. På vägen förenas floden och formar ett avrinningsområde i Paraguay och på gränsen till grannlandet Uruguay. BBC uppger att floden förser 40 miljoner människor med dricksvatten och torkan har blivit så pass allvarlig att den har börjat riskera fiskarnas förmåga att försörja sig själva. Miljöaktivister är oroliga för att torkan kan ha förvärrats av skogsavverkning och global uppvärmning. Enligt en artikel från Reuters har klimatförändringarna tillsammans med torkan bidragit till fler skogsbränder. Samma artikel från Reuters beskriver hur mänsklig aktivitet i form av boskapsuppfödning och sojaodlingar har en inverkan på våtmarkerna nära floden, vilket senare även påverkar flodens förmåga att återhämta sig. Även dammar påverkar vattenströmningen och därmed miljön runt omkring floden.

I södra Brasilien har nederbörden varit lägre de senaste åren och avsaknaden av regnfall är en bidragande faktor till flodens minskade storlek över åren. Enligt en artikel från BBC har regnfallet minskat redan perioden 2018-2021. En artikel från Reuters uppger att torka i Brasilien, i samband med lägre nederbörd, har gett upphov till lägre vattennivåer i floden. På grund av det minskade vattenflödet uppstod problem med energiproduktionen i dessa länder. Floden är som tidigare nämnt en viktig handelsväg, inte minst för transport av spannmål. Flera skepp lastades mindre än tidigare, enligt BBC:s rapporter. Soja och majs exporterades inte på samma sätt under den tidsperioden och enligt Reuters. Kanske reflekteras detta problem, som har uppstått de senaste åren, ännu mer idag.

Till följd av miljöförstöringen har konflikter nära Paraná-floden också uppstått, efter en period av negativa ekonomiska konsekvenser till följd av dessa. Argentina vill ha tullavgifter på floden, trots protester från grannländer. Eftersom floden används som en handelsväg för exportvaror som spannmål blir detta en ekonomiskt laddad gest. Bolivia, Brasilien, Paraguay och Uruguay vill att Argentina ska sluta med avgifterna till havs men det verkar finnas möjlighet till en förhandling mellan länderna. Grannländerna påstår att det är ett ensidigt beslut som plötsligt har fattats av Argentina, då dessa avgifter tidigare inte funnits, medan Argentina hävdar att dessa avgifter är nödvändiga för underhåll av handelsvägen. Bakgrundskontexten är här att Argentina, som vanligtvis exporterar majs, sojabönor och vete via floden, drabbades av torka. Som en temporär lösning på torkan importerades miljontals ton av sojabönor från Paraguay och Brasilien, vilket innebär att företag från dessa länder ursprungligen gjorde en vinstaffär genom torkan. Grannländerna håller fast vid att dessa avgifter från Argentinas håll kommer att påverka marknaden genom att priser och utbud påverkas. En artikel från Bloomberg belyser hur detta problem kan omvandlas till en allvarlig fråga genom påståendet att 80% av all Paraguays export sker via floden. Denna konflikt riskerar även att spilla ut över andra samarbeten mellan länderna ute i floden, då den gemensamma dammen för vattenkraftverket ute på floden underhålls gemensamt av länderna.

Enligt en annan artikel från Bloomberg är Argentina mitt i en svår ekonomisk situation i landet med en inflation på 12,4%, den värsta nivån sedan 1991. Ökningen till 12,4% skedde från juli till augusti i år och årsvis har priserna ökat 124,4%, vilket är den högsta uppmätta siffran på tre decennier. De ekonomiska svårigheterna som upplevs i Argentina kan vara en av orsakerna till att landet har satt in åtgärder för att försöka hantera den ekonomiska situationen. Trots detta är det inte enbart Argentina som drabbas. Bloomberg belyser vidare hur den ekonomiska svårigheten i Argentina även påverkar grannländernas ekonomi, då köpkraften i Uruguay och Paraguay minskar till följd av att fler invånare tar sig över gränsen till Argentina för att handla produkter billigare. Det återstår att se hur konflikten utvecklas och i vilken riktning den isåfall tar vägen, men detta kan vara ett exempel på vilken roll den globala uppvärmningen och miljökatastroferna spelar i ekonomiska och geopolitiska konflikter.

Av Bianca M. – Info Express

Källor:

“South America’s drought-hit Paraná river at 77-year low”, BBC, publiceringsdatum 2021-09-01

“The Paraná river is seeing historic lows”, Reuters, oklart publiceringsdatum

“Argentina insists on key river tolls amid criticism from neighbors”, Reuters, publiceringsdatum 2023-09-12

“Argentina Monthly Inflation Surges to 12,4%, Worst Since 1991”, Bloomberg, publiceringsdatum 2023-09-13

“South American Neighbors Slam Argentina Over River Tax on Paraguay”, Bloomberg, publiceringsdatum 2023-09-11

- Annons -

Nyheter

-Annons-