onsdag, juni 19, 2024

Verksamheter har svårt att betala tillbaka coronalån – fler danska företag går i konkurs

Det genomsnittliga antalet konkurser i Danmark är nu på den högsta nivån sedan 2012. Det visar nya siffror från Danmarks statistik. I september anmäldes 251 konkurser och ledde till 1 242 förlorade arbetstillfällen. Mätt utifrån årets första nio månader så har det genomsnittliga antalet konkurser inte varit lika högt sedan 2012 och under de senaste fyra månaderna är antalet konkurser jämförbart med antalet konkurser under finanskrisen 2009/2010. I år ska de så kallade momslånen (coronalån) betalas tillbaka som ställdes till förfogande för pressade verksamheter under coronapandemin. Med stigande priser på bränsle, energi och råvaror och fallande konsumtion har allt fler verksamheter fått svårt att betala tillbaka dessa lån, något som branschorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer larmat om. Denna utveckling syns även i konkurssiffrorna. Konkurser av företag med momslån har ökat under året och utgör 45 procent av årets samlade konkurser.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-