Den gemensamma arbetsmarknaden och nya infrastruktursatsningar diskuterades på danskt-svenskt nätverksmöte

Omkring 60 deltagare från Öresundsregionens näringsliv, akademi och offentlig sektor deltog på årets dansk-svenska nätverksmöte på Sveriges ambassad. Den gemensamma arbetsmarknaden, nya infrastruktursatsningar över Öresund och klimatomställningen var samtalsämnen under torsdagseftermiddagen.

Under torsdagen arrangerades Øresundsinstituttets årliga dansk-svenska nätverksmöte på den svenska ambassaden i Köpenhamn. Kulturen kommer att spela en viktig roll i framtiden i Norden, för fred, interaktion och samarbete. Lawen Redar (S), tredje vice ordförande i kulturutskottet i Sveriges riksdag, lyfte fram kulturens roll i den nordiska demokratin när hon inledningstalade under kvällen. Lise Bach Hansen, chef för livelitteratur på Det Kongelige Bibliotek i Danmark, instämde och framhävde Danmarks och Sveriges historiska gemensamma kulturarv.

En nordisk renässans var ambassadörens summering efter presentationen av årets upplaga av State of the Region. Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag gav en förhandsversion av årets rapport som kartlägger Öresundssamarbetet. Ökat resande efter pandemin, nya infrastrukturplaner över Öresund och transitavtal som säkrar resor över gränsen i kristider är några exempel som lyftes. Rapporten kommer att finnas tillgänglig nästa vecka.

Arbetet med regionala frågor inom Greater Copenhagen, infrastruktursatsningar, arbetsmarknaden och den gröna omställningen fick stort fokus vid gårdagens avslutade samtal med regionpolitikerna Lars Gaardhøj (S), regionrådsforman Region Hovedstaden och Henrik Fritzon (S), andre vice ordförande i Region Skåne. Lars Gaardhøj berättade om den stora bristen på arbetskraft i Danmark och att de på Själland ständigt söker arbetskraft på andra sidan sundet. Henrik Fritzon lyfte arbetsmarknaden som huvudkärnan i integrationen mellan länderna.

– Det är framför allt på arbetsmarknaden man knyter ihop en region och utvecklingskraften får man genom att bygga ut infrastruktur och kollektivtrafik, sa Henrik Fritzon.

Lars Gaardhøj lyfte i detta avseende att det är positivt att man från Sveriges sida är pådrivande i frågan om ny Öresundsförbindelse som båda menade är oerhört viktiga för den fortsatta integrationsprocessen.

Dessutom hälsade ambassadör Charlotte Wrangberg välkommen och betonade i sitt inledningsanförande att samarbeten har intensifierats inom utrikes- och säkerhetspolitiken inom både Norden och EU den senaste tiden.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-