onsdag, juni 19, 2024

Varför är cybersäkerhet viktigt för EU?

Från stulen information till blockerat sjukhussystem: cyberattacker kan ha allvarliga konsekvenser. Lär dig mer om cybersäkerhet och dess avgörande betydelse.


Den digitala utvecklingen av ekonomin och samhället har accelererat de senaste åren. Det har medfört både möjligheter och utmaningar.

År 2030 beräknas 125 miljarder apparater att vara uppkopplade på internet och så mycket som 90 procent av alla människor över 6 års ålder beräknas vara online.

Eftersom det digitala och fysiska blivit allt mer sammanflätat har dock nya risker uppstått.

Definitioner:

  • Cyberattacker är missbruk av information genom att: stjäla, förstöra eller avslöja med mål att störa eller förstöra datorsystem och nätverk.
  • Cybersäkerhet är ett paraplybegrepp som inkluderar informations- och kommunikationssäkerhet, operationell teknologi och de IT-plattformarna för cybersäkerhet.
  • Cyberförsvar inkluderar cybersäkerhet men också analys och strategier för att skydda medborgare, institutioner och regeringar från cyberhot.

Cybersäkerhet: personliga och samhälleliga kostnader

Digitala lösningar kan både hjälpa konsumenten och stödja ekonomin i återhämtningen efter pandemin. Men det har också skett en ökning av cyberbrott.

22,3 miljarder Beräknat antal ”Internet of things”-apparater som används 2024

Brottslingar kan använda sig av Internetsidor och email med skadliga länkar för att stjäla bankinformation eller blockera organisationers IT-system för utpressning.

Ett säkert internet är grunden för EU:s digitala gemensamma marknad: att möjliggöra lösningar och ta tillvara på dess potential. 2019 års rapport från Digital Economy and Society Index(DESI) visar att säkerhetsfrågor begränsade eller hindrade 50 procent av EU:s medborgare från att göra aktiviteter på nätet.

Enligt 2020 års DESI-rapport upplevde 39 procent av EU:s medborgare säkerhetsrelaterade problem i sitt internetanvändande.

Lär dig mer om de vanligaste formerna av internetbrott och hur du skyddar dig.

5,5 biljoner euro Kostnaden för cyberattacker i den globala ekonomin år 2020, vilken är dubbelt så mycket som kostnaden år 2015, enligt beräkningar från EU-kommissionen.

Skadorna som orsakas av cyberattacker går bortom ekonomin och hotar de demokratiska grunderna som EU vilar på och samhällets grundläggande funktioner.

Nödvändiga tjänster och viktiga sektorer som transport, energi, hälsa och finans har blivit allt mer beroende av digitala teknologier. Detta, tillsammans med ett ökat antal fysiska objekt uppkopplade till nätet kan ha stora konsekvenser och göra cybersäkerhet till en fråga om liv och död.

Från cyberattacker på sjukhus till energi – och vattenförsörjning, hackare hotar allt mer samhällskritiska tjänster. När bilar och hushåll blir allt mer uppkopplade, kan det leda till oförseddbara konsekvenser.

Cyberattacker används tillsammans med desinformation, ekonomiska påtryckningar och konventionella väpnade attacker. De utsätter allt oftare demokratiska stater och institutioners motståndskraft för prövningar och hotar fred och säkerhet i EU.

Cybersäkerhet i EU

Företag och organisationer i EU spenderar betydligt mindre på cybersäkerhet än deras motsvarigheter i USA. Men EU arbetar nu brett med att stärka säkerheten på nätet. Parlamentets och rådets förhandlare nådde nyligen en överenskommelse om NIS2-direktivet – omfattande regler för att stärka EU-omfattande motståndskraft.

– Vi måste agera och göra våra företag, regeringar och samhälle mer motståndskraftiga mot fientliga cyberoperationer, sade Bart Groothuis (Renew, Nederländerna), som leder betänkandet om reglerna i parlamentet.

Ta reda på mer om hur EU vill forma den digitala världen

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-