torsdag, juni 20, 2024

Konsumentkrediter: varför EU-reglerna uppdateras

Ledamöter stöder uppdatering av EU:s regler om konsumentkrediter för att skydda konsumenter som står inför en digital omställning och en utmanande ekonomisk situation.

Konsumentkrediter är lån för köp av konsumentvaror och tjänster. De används ofta för att betala för bilar, resor samt för hushållsartiklar och annan elektronik.

Existerande EU-regler

De befintliga EU-reglerna – konsumentkreditdirektivet – syftar till att skydda européer samtidigt som EU:s konsumentlånemarknad främjas. Reglerna omfattar konsumentkrediter på mellan 200 och 75 000 euro och kräver att kreditgivare tillhandahåller information så att låntagare kan jämföra erbjudanden och fatta välgrundade beslut. Konsumenter har 14 dagar på sig att frånträda ett kreditavtal och de kan betala tillbaka lånet i förtid och därmed sänka kostnaden.

Reglerna antogs 2008 och behöver uppdateras för att möta den förändrade digitala miljön.

Varför ändringar är nödvändiga

Den svåra ekonomiska situationen gör att fler människor ansöker om lån, och digitaliseringen har fört ut nya aktörer och produkter, så som icke-banker och crowdfunding-låneappar till marknaderna.

Det innebär bland annat att det är lättare och mer utbrett att ta mindre lån på nätet – men dessa kan visa sig vara dyra eller olämpliga. Det skapar också nya tillvägagångssätt för att lämna ut information digitalt. Konsumenter som använder AI-system och icke-traditionell datas kreditvärdighet bör därför utvärderas.

De nuvarande reglerna skyddar inte konsumenter som är sårbara för överskuldsättning tillräckligt bra. Dessutom är reglerna inte harmoniserade mellan EU-länderna.

6 av 10 

konsumenter har haft ekonomiska svårigheter sedan coronakrisen började.

Nya konsumentkreditregler

Parlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd antog ett betänkande om de nya reglerna den 12 juli 2022.

De föreslagna reglerna framhåller att kreditgivare måste säkerställa standardinformation till konsumenter på ett mer öppet sätt och tillåta dem att enkelt se all viktig information på vilken enhet som helst, inklusive en mobiltelefon.

Utskottets ledamöter betonade att kreditreklam inte får uppmuntra överskuldsatta konsumenter att söka kredit och att reklamen bör innehålla ett framträdande budskap om att det kostar att låna pengar.

För att hjälpa till att avgöra om en kredit passar en persons behov och medel innan den beviljas, vill ledamöterna att information som aktuella skyldigheter eller levnadskostnader ska krävas. Däremot bör inte sådant som sociala medier och hälsodata beaktas.

Ledamöterna säger att de nya reglerna bör omfatta krediter upp till 150 000 euro, där varje land bestämmer den övre gränsen baserat på nationella omständigheter. De vill att checkräkningskrediter och kreditöverskridanden, som blir allt vanligare, ska regleras, men betonar att det borde vara upp till länderna att avgöra när konsumentkreditreglerna ska tillämpas. Det kan exempelvis röra sig om  smålån upp till 200 euro, räntefria lån, lån som ska återbetalas inom tre månader och med mindre avgifter.

Nästa steg

Parlamentet kommer att rösta om betänkandet vid ett framtida plenarsammanträde, varefter parlamentets förhandlare kan inleda samtal med rådet och kommissionen om den slutliga texten till lagstiftningen.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-