Personalbrist i Region Skåne ledde till ny utbildning i sjukvårdssvenska

22 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård – det är vad Region Skåne idag saknar kvalificerad personal inom. För att råda bot på problemet har de i samarbete med Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet och Arbetsförmedlingen initierat en intensivutbildning i sjukvårdssvenska. Målgruppen är boende i Skåne med utländsk vårdyrkesexamen, som ännu inte fått någon svensk yrkeslegitimation.

Den senaste tiden har det rapporterats flitigt om personalbristen i den skånska sjukvården. Samtidigt befinner sig en stor mängd högutbildade personer med rätt kompetens i länet, som inget hellre vill än att få fortsätta sin yrkeskarriär inom svensk sjukvård. Pusselbiten som saknas? Goda kunskaper i svenska språket.

– Det är helt avgörande för att kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor. Genom att erbjuda denna utbildning ser vi att vi kan förkorta vägen för dessa välutbildade personer att kunna återgå i sina professioner och därmed börja jobba i skånsk sjukvård där de så väl behövs, säger Maria Lindborg, HR-strateg på Region Skåne.

Kunskapsprovet nästa steg

I början av juni avslutades piloten av den sju månader långa heltidsutbildningen. Deltagarna, som alla gick in med målet att klara Socialstyrelsens kunskapsprov, gavs under kursens gång språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor.

– Förutom att de fått en mycket god förberedelse för Kunskapsprovet, där läsförståelsen brukar innebära störst svårigheter, har de efter examinationen fått behörighet i Svenska som andraspråk 3. Det krävs för att kunna få den eftertraktade yrkeslegitimationen. Även om man vill studera på högskolenivå, säger kursansvarig Agnetha Andersson på Språk- och litteraturcentrum.

”Kursen gav mig bra självförtroende”

Cirka tjugo olika examensländer var representerade bland deltagarna, däribland Kina, Irak, Syrien, Burundi, Indien, Filippinerna och Afghanistan. Flest i antal var läkare och sjuksköterskor.

Hadi Peyman, en av de senare, med flera års erfarenhet från Iran inom kemoterapi och intensivvård för patienter med livshotande tillstånd är en av dem som nu klarat Kunskapsprovet.

– Det känns naturligtvis skönt. Kursen gav mig bra självförtroende och nu är jag ett steg närmare att kunna börja arbeta som sjuksköterska igen. Jag saknar det, säger Hadi Peyman, som bott i Sverige i drygt ett och ett halvt år.  

Team av lärare runtomkring deltagarna

En lektor i fonetik jobbade helt dedikerat med kursdeltagarnas uttal, en annan lärare fokuserade på grammatiken och en tredje djupdök i skrivandet som process och formell svenska.

– Det var intensivt och mycket nyttigt. Jag har till exempel fått med mig en hel del nya uttryck som jag inte hört tidigare. Cirka två till tre gånger per dag hade vi dessutom diskussioner och varannan vecka grupparbeten som skulle lämnas in. Detta var bra för mig, eftersom jag lärde mig många saker från mina klasskamrater, säger Hadi Peyman.

Då piloten varit framgångsrik och kommer att leda till möjliga arbetstillfällen för deltagarna har Arbetsförmedlingen bestämt sig för att finansiera en del platser för deltagare från hela landet i en ny omgång i höst. Även Länsstyrelsen i Stockholm blir delfinansiär. Region Skåne siktar fortsatt på potentiella anställda inom Skåne.

Källa: Lunds universitet – Emma Holm

- Annons -

Nyheter

-Annons-