Våra träd har vandaliserats – vi behöver din hjälp!

Under hösten och vintern har 155 träd på allmän platsmark vandaliserats. Barken, trädens ”hud”, har skrapats av. Det är inte säkert att de överlever.
Har du sett något? Har du upptäckt nya skadade träd? Har du gjort iakttagelser som kan vara av värde för polisens utredning? Ring då 114 14 och lämna dina uppgifter. Kom ihåg att inte själv ingripa vid pågående brott och att inte förstöra eventuella spår på platsen.

Träden är våra tillsammans, det är vi invånare i Malmö som bekostat dem genom våra skattepengar. Träd är viktiga för Malmö på många sätt: de bidrar med syre till luften, de fångar upp skadliga partiklar, de ger boplats och föda till insekter och fåglar. De fångar regnvatten och mildrar risk för översvämningar vid skyfall, de skuggar oss vid värmeböljor, de skänker oss grönska och skönhet i stadsmiljön och får oss att bli mindre stressade och på bättre humör.

Utöver att ta av de positiva effekter träden ger oss så utgör skadegörelsen en stor ekonomisk kostnad för att ersätta de träd som inte klarar sig.

När du lämnar information gör du en insats för alla oss Malmöbor. Stort tack för hjälpen. 

- Annons -

Nyheter

-Annons-