Ansök om föreningsbidrag för aktiviteter som motverkar ensamhet

Äldre och personer med funktionshinder har drabbats hårt av den rådande pandemins sociala restriktioner. Många har isolerats i sina hem, då flera verksamheter har fått stänga ner på grund av smittan. För att stötta initiativ som kan bryta ensamheten har vård och omsorgsnämnden beslutat utöka budgetramen för bidrag för de med funktionshinder och ideella organisationer.

Föreningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde är välkomna att senast den 15 mars 2021 ansöka om bidrag för aktiviteter som syftar till att motverka ensamheten hos personer med funktionsnedsättning och äldre i Lunds kommun. Aktiviteterna ska arrangeras så att allmänna rekommendationer för att minska smittspridning följs. Välkomna med er ansökan!

ANSÖK OM FÖRENINGSBIDRAG

- Annons -

Nyheter

-Annons-