Circle K samlar in rekordbelopp till BRIS under 2020

Genom sina kampanjer BRIS-tvätten, BRIS-kaffet och BRIS-panten har Circle K samlat in 4 594 410 kronor till BRIS under 2020. Ett rekordbelopp som också behövs mer än någonsin. 

Den totala summan om 4 594 410 kronor täcker kostnaderna för 7,6 heltidsanställda kuratorer vid BRIS under 2021 – kuratorer som finns till stöd för barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamheter. BRIS kuratorer bemannar även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn.

– Vi på Circle K är mycket stolta och glada över att kunna bidra till BRIS viktiga arbete. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla våra kunder som besökt våra stationer under året, det är de som har gjort detta möjligt, säger Maria Philipson, marknads- och kommunikationschef vid Circle K.

Årets insamling startade i februari med BRIS-kaffet, där varje såld stor kopp kaffe gav 2 kronor till BRIS. Efter varningar från BRIS att pandemin under året lett till ökade behov av insatser för utsatta barn genomförde man sedan en extra BRIS-tvättskampanj under maj månad. På 21 dagar uppnåddes målet på 1 miljon insamlade kronor.

I december och början av januari genomförde man sedan den årliga BRIS-tvätten som i år slog alla tidigare rekord med 2 677 150 kronor insamlade under kampanjperioden. BRIS-panten, som är ett löpande samarbete mellan Circle K, Returpack och BRIS, har i sin tur samlat in 673 876 kronor under året.

– Att Circle K med sina kampanjer bidragit med en så betydande summa är helt fantastiskt. 2020 har fler barn än någonsin kontaktat Bris och Circle K:s engagemang gör att vi kan säkerställa stödet till barn och unga på lång sikt, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare vid BRIS. 

Circle K inledde sitt samarbete med BRIS redan 2013, efter att medarbetarna fick rösta vilken organisation som man skulle välja att stötta. Sedan dess har Circle K:s aktiviteter bidragit med över 21,5 miljoner kronor till BRIS.

Circle K:s insamling till BRIS under 2020: 

– Briskaffet – 243 384 kronor
– Bristvätten maj (extrainsatt på grund av Covid-19) – 1 000 000 kronor
– Brispanten – 673 876 kronor
– Bristvätten december-januari – 2 677 150 kronor

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Philipson, Senior Manager Marketing & Communication, Circle K Sverige
070 429 62 43, maria.philipson@circlekeurope.com

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare BRIS
magnus.jagerskog@bris.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-