USA planerar för stora investeringar i Thulebasen på Grönland

USA planerar att bygga ut militärbasen Thule på Grönland för miljardbelopp. Det framgår av en till stora delar cencurerad rapport från en amerikansk kontrollmyndighet och som citeras av Berlingske. Av de läsbara delarna av rapporten framgår det att USA planerar att satsa flera miljarder dollar för att säkra bättre övervakning och detektion i nord samt att utöka räckvidden för den amerikanska militärmakten. Experter Berlingske talat med nämner att det kan bli aktuellt med satsningar på stridsflyg och försvar mot hypersoniska misiler. Regeringarna i USA och Danmark har inte besvarat Berlingskes frågor om utbyggnaden av Thulebasen. En talesperson för US Air Force uppger dock via den amerikanska ambassaden i Köpenhamn att det bland annat rör sig om en uppgradering av Thulebasen som i hemlighet byggdes på 60 dagar under sommaren 1951. Bland annat uppges den 3 000 meter långa landningsbanan ha påverkats av tidens tand och av den globala uppvärmningen. Uppgraderingen är dock ännu inte finansierad enligt US Air Force.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-