Esjbergs hamn kan bli knutpunkt för Natos militära transporter till Baltikum och Östersjöområdet

Det är USA som visat intresse för att använda hamnen i Esbjerg som knutpunkt för transport av allierade styrkor till Östersjöområdet och Baltikum, skriver Försvarsministeriet. I förra veckan besökte Danmarks försvarsminister Morten Bødskov Esbjergs hamn.

Esbjergs hamn uppges ha ett attraktivt läge med närhet till flygplats och goda förbindelser via järnväg och motorväg. I närheten finns flera stora militärkaserner som ger goda möjligheter till inkartering. USA och Nato har redan använt hamnen i Esbjerg, senast i början av april då 300 amerikanska pansarfordon körde i land i samband med en övning.

Nu ska politiska förhandlingar inledas för att säkra en majoritet i Folketinget för att bygga ut Esbjergs hamn till att fungera som en Nato-hamn.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-