Ukrainska flyktingar utan rätt dokumentation nekas transitresa till Sverige vid den dansk-tyska gränsen

Ukrainska flyktingar som kommer till den dansk-tyska gränsen utan ett biometriskt pass, och som inte har för avsikt att söka asyl i Danmark, nekas inresa, uppger Syd- og Sønderjyllands politi till Danmarks Radio. Mellan fredag och tisdag hade 250 ukrainska flyktingar avvisats vid gränsen, varav många hade velat resa vidare till Sverige. De får därför hjälp med att ta sig till Kiel varifrån de kan resa mot Sverige istället. Nekad inresa till Danmark gäller för de ukrainska medborgare som inte tänker söka asyl i landet och som dessutom inte har ett så kallat biometriskt pass. Men ett undantag som möjliggör för ukrainska medborgare att resa vidare mot Sverige kan snart införas genom en särlag som håller på att tas fram i Folketinget med anledning av flyktingsituationen. Enligt lagförslaget kan de ukrainska flyktingarna få uppehållstillstånd under fyra veckor i Danmark och under den tiden skaffa den nödvändiga dokumentationen för att börja ett jobb eller utbildning eller för att kunna söka sig till ett annat nordiskt land.

News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-