Branschorganisation: På fem år kan Danmark bli självförsörjande på grön gas och slippa import från Ryssland

Genom att bygga ut produktionen av biogas kan Danmark till 2027 bli självförsörjande på gas och slippa import från bland andra Ryssland. Det uppger branschorganisationen Biogas Danmarks ordförande och Danmarks tidigare livsmedelsminister Henrik Høegh i ett pressmeddelande. Enbart de existerande biogasanläggningarna kommer senare i år att kunna öka gasproduktionen med 50 procent.  Marie Münster, professor och forskare i nationella energisystem vid Danmarks Tekniska universitet, säger till Danmarks Radio att förslaget från Biogas Danmark är ambitiöst men inte orealistiskt. En ökad dansk produktion av biogas skulle dels ta bort beroendet av rysk naturgas, dels ge klimatmässiga fördelar. Samtidigt poängterar hon att satsningarna på olika gröna energikällor också medför nackdelar. Grannar till biogasanläggningar har klagat över luktproblem och kan orsaka utökad trafik med lastbilar medan vindkraftverk till havs förändrar horisonten och till lands även kan ge bullerproblem.

News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-