Nya EU-regler ska ge bättre korttidsuthyrning av boenden

Nu tar EU tag i marknaden för korttidsuthyrning. Nya regler ska förhindra flera av de problem som uppstått och främja hållbar turism.

Korttidsuthyrning: problem och statistik

Marknaden för korttidsuthyrning har expanderat snabbt och kraftigt de senaste åren, med utbyggnad av onlineplattformar som exempelvis Airbnb. Detta har inneburit positiva effekter för turismen, men det har också orsakat problem.

Några av de negativa effekterna är brist på tillgängliga bostäder, ökande priser och påverkan på boendemiljön.

Totalt bokades 547 miljoner nätter i EU 2022 via fyra stora onlineplattformar (Airbnb, Booking, Expedia Group och Tripadvisor), vilket innebär att mer än 1,5 miljoner gäster bodde på korttidsboende varje natt i genomsnitt.

Det högsta antalet gäster 2022 registrerades i Paris, 13,5 miljoner gäster, följt av Barcelona och Lissabon med över 8,5 miljoner gäster var, samt Rom med över 8 miljoner gäster.

Som ett resultat av det ökande antalet korttidsuthyrningar har flera städer och regioner infört lokala regler. Syftet är att begränsa tillgången till korttidsuthyrning.

Utmaningar med korttidsuthyrning

Ökad korttidsuthyrning av bostäder skapar ett antal utmaningar för Europas städer:

  • Dålig transparens i korttidsuthyrningsverksamheten gör det svårt för myndigheterna att ha koll på omfattningen av tjänsterna.
  • Därför blir det också svårt att säkerställa att korttidsuthyrningen följer lokala bestämmelser, skatteregler och säkerhetsstandarder.
  • Vissa städer har också svårt att klara av den snabba tillväxten av korttidsuthyrning eftersom den kan förändra bostadsområden och kräva utökade offentliga tjänster, såsom exempelvis avfallsinsamling.

EU:s svar på ökande korttidsuthyrning

I november 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag. Parlamentet och rådet nådde en överenskommelse om förslaget i november 2023. Det som föreslås är:

1. Registrering av värdar: En enkel registreringsprocess online för korttidsuthyrningsfastigheter i EU-länder införs. Efter att ha genomgått den kan värdarna hyra ut sina hus och lägenheter.
2. Ökad säkerhet för användare: Onlineplattformar måste garantera att hus och lägenheter motsvarar vad uthyrarna uppger om dem. De förväntas också utföra stickprovskontroller. Vid brott mot dessa regler kan myndigheter ingripa mot uthyrare och plattformar.
3. Datahantering: EU:s medlemsstater kommer att upprätta ett datasystem som gör det enkelt för lokala myndigheter att se vilka plattformar och uthyrare som är verksamma i deras område.

Kim van Sparrentak (från partigruppen Gröna/EFA, Nederländerna) som lett lagstiftningsprocessen i parlamentet kommenterar: ”Tidigare delade inte hyresplattformar med sig av data, vilket gjorde det svårt att upprätthålla lokala regler. Den här nya lagen ändrar det och ger städer mer kontroll över den lokala uthyrningen.”

Vad händer härnäst?

Nu måste det provisoriska avtalet antas av rådet och parlamentet, och därefter har medlemsstaterna 24 månader på sig att genomföra det.

Parlamentets utskott för den inre marknaden kommer att rösta om det provisoriska avtalet i januari 2024.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-