Ticketdisaster: Den växandekontroversen kring Ticketmaster

Företaget har upprepade gånger hamnat i nyhetsbevakningar där spekulationer angående företagets beteende på marknaden och stämningar står i centrum.

Ticketmaster verkar ha hamnat i ett allt sämre ljus över tid. De senaste nyheterna om företaget har handlat om allt från monopolanklagelser till tvivelaktiga försäljningsknep av biljetter till kända artister. Historien sträcker sig från de amerikanska fansens misslyckade försök att köpa biljetter till Taylor Swifts Eras Tour till den senaste uppgiften om att Ticketmasters ägarföretag Live Nation upprätthålla en monopol på marknaden och stäms av flera amerikanska på grund av denna misstanke.

Kopplingen mellan Live Nation och Ticketmaster
Live Nation är ett företag som representerar över 400 artister och står bakom 60% av all konsertmarknadsföring vid stora evenemang. Live Nation har köpt upp Ticketmaster, en plattform för biljettförsäljning, år 2010. Vidare så är 265 spelplatser i Nordamerika antingen under Live Nations inflytande eller ägda av företaget. Ticketmaster har sålt 600 miljoner biljetter till olika evenemang via sin plattform årligen, vilket innebär att Ticketmaster utgör en betydande del av biljettförsäljningen totalt sett. Plattformen uppges även sälja biljetter till drygt 70-80% av alla större konserter i USA och ligger bakom drygt 80% av de stora arenornas intäkter. Denna symbiotiska relation är lätt att kritisera, men svårare att splittra när det gäller praktiska detaljer som hur arenorna ska få intäkter på andra sätt.

The Eras Tour och problemets synliggörande
Problemet började i Nordamerika, när fans i både USA och Kanada hade svårt att få tillgång till hemsidan för att kunna köpa biljetter till Taylor Swifts konsertturné, The Eras Tour. Detta ledde till att många fans som inte hade möjligheten att hinna köpa biljetter i god tid på hemsidan endast kunde köpa biljetter för andrahandspriser, där många såldes för tusentals dollar mer än vad de ursprungligen kostade. Fansen utsattes bland annat för köer som varade i timmar i förhoppning om att kunna köpa biljetter och möttes av Ticketmasters egna avgifter ovanpå biljetternas ursprungspriser, förutom att priserna i vissa fall successivt höjdes ju fler som köptes. Detta har väckt intresse från den amerikanska regeringen, som började utreda Ticketmasters inflytande på marknaden, efter mediebevakningen kring den kritiserade biljettförsäljningen till Eras Tour.

Pågående stämning i USA – efter monopolanklagelser
I USA har fallet granskat (och uppdagat) flera strategier som Ticketmaster (och Live Nation) applicerade för att få arenor att sälja biljetter med hjälp av plattformen. En strategi är exempelvis att man använder kontrakt som binder en viss arena till Ticketmaster och som sträcker sig över långa perioder, för att på så vis begränsa arenans chans att byta biljettförsäljare. En annan strategi är kontrakt som inte möjliggör för en arena att teckna avtal med flera biljettförsäljare samtidigt. En tredje strategi innebär att Live Nation förbehåller sig rätten att ställa in konserter om arenan i fråga inte använder sig av Ticketmaster som biljettförsäljningsplattform. Dessa strategier anses vara oetiska, för att det anses minimera deltagandet för andra företag, enligt en av anledningarna som uppges i stämningen. Det har även förekommit klagomål om att konsumenter betalar avgifter till Ticketmaster och att motivationen till detta beteende är för att det inte finns någon annan plattform för biljettköp till evenemang som de vill besöka.

Enligt uttalanden inför rättsprocessen har klagomål handlat om att arenor som väljer en annan biljettförsäljningsplattform anses ta stora (ekonomiska) risker, i kritik riktad mot Ticketmaster.

Ticketmasters försvar
Live Nation försvarar sig mot anklagelserna genom att uppge att dessa påståenden inte har någon grund. I ett uttalande från företaget uppger Ticketmaster att den amerikanska regeringens anmälan ignorerar fansens bekymmer och inte kommer att lösa problem som fans verkligen bryr sig om gällande biljettpriser, serviceavgifter och tillträde till eftertraktade evenemang. Påståendet betonar vidare att det kan betraktas som en PR-vinst att benämna Ticketmaster som monopol, men att anklagelserna mot plattformen inte tar hänsyn till den grundläggande finansieringen av live-underhållning. Företaget nämner i sitt uttalande att den amerikanska regeringen inte kommer att vinna rättegången för att de inte tar hänsyn till aspekter som de ekonomiska förutsättningarna för liveunderhållning, att en betydande andel av serviceavgifterna går tillbaka till arenorna och att Ticketmasters vinstmarginal och marknadsandel har minskat stadigt till följd av konkurrens på marknaden.

Upprepar historien sig?
Det är inte första gången Ticketmaster har hamnat i en kontrovers. Ticketmaster har tidigare anklagats för oetiska försäljningstaktiker i Kanada, där man bland annat har anklagat Live Nation för att vilseleda konsumenter gällande försäljning av onlinebiljetter för cirka fem år sedan. Företaget har då visat sig samarbeta med biljettförsäljare av andrahandsbiljetter och tillåtit dem att både köpa och sälja Ticketmasters biljetter för en större kostnad. Det slutade med att Ticketmaster blev bötfällda och beordrade att betala 4,5 miljoner kanadensiska dollar för otydligheter kring deras onlineförsäljning av biljetter. Live Nation vidhöll att de var säkra på att deras agerande på marknaden var lagligt och att klagomålen kom från konkurrenter.

Annan kritik mot Ticketmaster
Monopolanklagelserna är inte den enda kritiken som har riktats mot företaget på senare tid. Ticketmaster anklagas även för att inte ha vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder gällande cybersäkerhet efter att plattformen hackades och 560 miljoner personers insamlade personuppgifter läckte ut i den senaste kontroversen mot Ticketmaster. Det återstår att se hur, eller om, Ticketmaster lyckas försvara sitt varumärkes rykte i ännu en PR-skandal, i följden av anklagelser om oetiska marknadsstrategier och den förväntade rättsprocessen i USA.

Finns det någon enklare lösning?
Det är svårt att spekulera kring hur framtiden kommer att se ut, men om den amerikanska rättsprocessen mot Ticketmaster slutar med att Ticketmaster döms så kommer detta ha en stor inverkan på hur evenemang marknadsförs och hur biljetter säljs framöver, både i digitala och fysiska format.

Bianca M.-Info Express

Källor:
“U.S. Plans To Sue Ticketmaster Owner, Accusing It of Defending a Monopoly”, The New York Times, publiceringsdatum 2024-05-22
“U.S. suing Ticketmaster owner Live Nation”, CBC News, publiceringsdatum 2024-05-23
“U.S. Sues to Break Up Live Nation, Ticketmaster ‘Monopoly’”, Bloomberg, publiceringsdatum 2024-05-23
“Data allegedly stolen from 560 million Ticketmaster users”, BBC News, publiceringsdatum 2024-05-30.

- Annons -

Nyheter

-Annons-