Sverige stödjer Danmarks stämning mot EU:s minimilöner

I slutet av förra året väckte Danmark talan mot EU-kommissionen och direktivet om minimilöner. De ansåg att EU lade sig i medlemsländernas lönebildning på ett sätt som strider mot Lissabonfördraget. Efter press från arbetsmarknadernas parter och risken att få en riksdagsmajoritet mot sig, då även Sverigedemokraterna stödde Danmarks talan, kommer nu beskedet att den svenska regeringen ansluter sig till stämningen. Det rapporterar TT.

– Det här är en viktig principiell fråga, ytterst handlar det om gränserna för EU:s befogenheter, säger biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) till TT, och anser att det nu är angeläget att få klarhet i frågan. I nästa vecka skickar Sverige in pappren för att, som det formellt heter, ”begära hos EU-domstolen att få intervenera på Danmarks sida i målet.”

Som enda två länder röstade Sverige och Danmark emot direktivet, när det antogs förra året. Trots att EU-kommissionen har sagt att man kommer respektera både den svenska och den danska arbetsmarknadsmodellen, är farhågan att EU på sikt kommer få mer makt över lönebildningen.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-