Statistiken för antalet danskar som arbetar i Sverige har justerats

Något fler personer som bor i Danmark arbetade i Sverige under 2021, jämfört med vad News Øresund tidigare rapporterat. De nya talen beror på att Danmarks Statistik i veckan reviderat sina uppgifter till Øresundsdatabasen. Det var inte 1 018 personer som pendlade från Danmark till jobb i Skåne under 2021, utan 1 070. Ser man till antalet Danmarkspendlare som arbetade i hela Sverige är det nya antalet 1 542 och inte som tidigare sagts 1 525 personer.

Uppgifterna om antalet pendlare från Sverige till jobb i Østdanmark ligger däremot fast. Det handlade om 15 844 personer under 2021, vilket ger en totalsiffra för antalet Öresundspendlare på 16 900 personer i fjol.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-