Sverige och Danmark positiva till OECD:s förslag om att utveckla en grön megaregion från Hamburg till Oslo

OECD har tagit fram 23 rekommendationer som ska göra STRING-regionen till en grön megaregion som sträcker sig från Hamburg till Oslo. Utbyggd och hållbar infrastruktur, en positionering av regionen som en global grön hubb och en satsning att bygga ut och förstärka samarbetena på nationell, regional och lokal nivå. Det är de tre övergripande målen för att nå dit, enligt OECD som gjort rapporten på uppdrag av den politiska samarbetsorganisationen STRING. Danmarks klimat- och energiminister Dan Jørgensen ska i höst bjuda in till ett möte där planerna diskuteras med kollegor från Tyskland, Sverige och Norge. Sveriges statsminister Stefan Löfven lovar en helhjärtad satsning på den gröna megaregionen.

Vid en konferens i Malmö på fredagen presenterades OECD:s rapport för hur STRING-regionen kan bli en grön megaregion. Regionen omfattar ett politiskt samarbete med samma namn och som sträcker sig över norra Tyskland, Danmark, Sverige och Norge och innefattar fem regioner och åtta städer, från Oslo i norr till Hamburg i söder.

23 rekommendationer i rapporten presenterades. Övergripande rekommenderar OECD de nationella regeringarna att tänka stort och samarbeta över gränserna. En konkret inbjudan till ett möte, som troligen kommer att hållas i november 2021, kom också från Danmarks klimat- och energiminister Dan Jørgensen.

– Jag bjuder in mina ministerkollegor från Norge, Sverige och Tyskland till ett möte i höst för att ta nästa steg, sa han.

Sveriges statsminister Stefan Löfven inledningstalade och sa att Sverige kommer att satsa helhjärtat på att bygga den gröna megaregion som planeras.

– Sverige kommer aktivt delta i att bygga denna första europeiska megaregion för grön tillväxt, sa han.

Moderatorn för evenemanget – Danmarks tidigare EU-kommissionär för klimatfrågor Connie Hedegaard – undrade hur slutsatserna i rapporten inte ska hamna i skrivbordslådan utan gå vidare till aktiv handling? Ulrik Vestergaard Knudsen, vice ordförande i OECD, menar att det är en fråga att ta på allvar.

– Vi vet hur svårt internationellt samarbete är. För att STRING ska kunna påverka så tror jag att det måste det finnas kontinuitet. Någon form av advisory body som skulle fungera som en politisk hubb vore användbart, sa Ulrik Vestergaard Knudsen.

23 rekommendationer
Några av de initiativ som presenterades i rapporten handlar om att bygga ut infrastrukturen mellan länderna och göra den grönare. Det bör bland annat skapas en korridor för vätgasdriven godstrafik mellan länderna. En tågresa mellan Oslo och Hamburg bör också gå snabbare och helst ta nio timmar istället för dagens fjorton. En gränsöverskridande kommission, med nationella representanter från alla fyra länder, bör också skapas som tillsammans ska arbeta med transportplaneringen mellan länderna, föreslår OECD. Dessutom bör fler Öresundsförbindelser anläggas, står det i rapporten.

Av rapportens 23 rekommendationer, kommer här några utvalda:

  • Skala upp existerande gröna företag, innovationsinfrastrukturer och teknologier. Försök se till att de blir mer internationellt synliga genom att t.ex. slå samman existerande klusterorganisationer och lägg mer pengar på universitet, forskar- och innovationsparker.
  • De fyra regeringarna bör gå samman för att utnämna STRING till ”grön hubb” och ta fram en gemensam policy för hur gröna teknologier ska utvecklas och exporteras i regionen.
  • Se till att det finns anläggningar för att testa gröna innovationer utspridda i hela regionen och länka dem samman.
  • Engagera befolkningen i hela regionen genom att organisera gemensamma kulturella och besökslockande evenemang. Utveckla gränsöverskridande utbildningsmöjligheter.

Den potential som frigörs när Fehmarn-Bält länken står färdig ska utnyttjas är parterna inom STRING-samarbetet överens om. En annan anledning till att agera snabbt i skapandet av en megaregion är att stora EU-medel delas ut som del av återhämtningsplanen efter coronapandemin, bland annat som är öronmärkta till infrastruktur.

- Annons -

Nyheter

-Annons-