Sverige förlänger den inre gränskontrollen med sex månader

Den svenska regeringen har beslutat att förlänga den inre gränskontrollen med ytterligare sex månader till att gälla fram till den 11 maj 2023. Beslutet bygger på en bedömning om att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Den inre gränskontrollen infördes för sju år sedan, i november 2015, och har sedan dess kontinuerligt förlängts. Även Danmark, Tyskland, Österrike och Norge har inre gränskontroller, det vill säga kontroll vid gränser till andra länder inom Schengen-samarbetet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-