Ny rapport: två av tre Öresundspendlare jobbar inom branscher med behov av fysisk närvaro på arbetet

Transport, handel, vård och omsorg, ICT samt life science. Det är fem branscher med potential att öka gränspendlingen över Öresund enligt en ny rapport från Øresundsinstituttet som är framtagen på uppdrag av Malmö stad. I rapporten framgår också att dagens pendling till stor del följer den befintliga infrastrukturen och att två av tre gränspendlare från Sverige till Östdanmark arbetar i branscher med behov av fysisk närvaro på arbetsplatsen.

De tre största pendlarbranscherna när det gäller svenska pendlare till Östdanmark är idag transport, handel samt vård och omsorg. Två tillväxtbranscher som också har många pendlare är ICT och life science. Det visar en ny rapport om pendlingen över sundet som också konstaterar att två tredjedelar av pendlarna från Sverige till Östdanmark arbetar i branscher med behov av fysisk närvaro på arbetsplatsen och att de största pendlararbetsplatserna i dag ligger längs med järnvägsförbindelsen över Öresundsbron och dess sträckning in i Köpenhamn och Malmö. Därmed antas att ny infrastruktur, som kortar restiden och gör nya arbetsplatser tidsmässigt tillgängliga, skulle kunna öka gränspendlingen. Om förutsättningarna för gränspendlingen förbättras identifieras i rapporten bland annat potential att öka pendlingen inom följande grupper: unga under 25 år, kvinnor samt pendlare inom yrken med lägre inkomster.

I rapporten framgår att den inrikes pendlingen inom Skåne och inom Region Hovedstaden har ökat under de senaste åren, medan gränspendlingen över Öresund har stagnerat. Tre skillnader mellan länderna som skulle kunna bidra till ökad pendling anges i rapporten: ett högre löneläge i Köpenhamn, fördelaktig valutakurs för pendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark och en ökande arbetskraftsbrist i Danmark.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-