Svenskt företag bakom batteriteknologin ombord på Köpenhamns eldrivna Havnebusser

När Köpenhamn bytte från diesel- till eldrivna färjor i den kommunala hamntrafiken – Havnebusserne – byggdes båtarna av Damen Shipyards medan batteritekniken levererades av det svenska företaget Echanida rapporterar soefart.dk. Echandia startades 2014 i Solna av Magnus Eriksson som tidigare arbetat med att utveckla svenska ubåtar. Hans nya förtag har fokus på elektrifieringen av sjöfarten. Köpenhamns sju gula Havnebusser är idag eldrivna och trafikerar hamnområdet 17 timmar om dagen 365 dagar om året. Havnebusserne kan laddas upp på mindre än tio minuter uppger Echandia. Soefart.dk noterar att marknaden för att elektrifiera fartyg är stor och växande. Strax före jul beslutade till exempel den danska regeringen att tilldela 230 miljoner danska kronor till tio inrikes färjerutter som ska bygga om till eller bygga nya elfärjor.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-