De nordiska länderna ska undersöka möjligheten till gemensam vaccinutveckling

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har beslutat att genomföra en kartläggning för att undersöka möjligheterna att ta fram ett gemensamt vaccin. Anledningen är att de nordiska länderna vill vara bättre förberedda med tillgången till vaccin vid en eventuell ny pandemi. 

Svenska innovationsmyndigheten Vinnova företräder Sverige i kartläggningen av möjligheterna för gemensam vaccinutveckling och har också en samordnande roll i projektet. Redan den 31 maj ska kartläggningen vara klar.

– I akt och mening handlar det naturligtvis om att försöka hitta en lösning så att vi vid kommande pandemi eller i andra lägen när vi behöver det ha en större och bättre kapacitet att snabbt kunna förse våra medborgare med vaccin, säger Sverige näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) i en kommentar till TT, och understryker att projektet är en naturlig förlängning på den starka utveckling inom life science som syns i flera av de nordiska länderna.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-