Stoppa greenwashing: så reglerar EU miljöpåståenden

Europaparlamentet vill sätta stopp för greenwashing och se till att konsumenterna får bättre information om hållbarheten hos produkterna de köper.

För att bättre skydda konsumenternas rättigheter, främja miljövänliga beslut och bygga en cirkulär ekonomi som återanvänder och återvinner material, gör Europaparlamentet en uppdatering av regler om affärsmetoder och konsumentskydd.

Förbud mot greenwashing

Naturligt, ekologiskt, miljövänligt… Många produkter har fina beteckningar, men påståendena är inte alltid bevisade. Europaparlamentet vill se till att all information om en produkts påverkan på miljön, livslängd, reparerbarhet, sammansättning, produktion och användning backas upp av verifierbara källor.

Vad är greenwashing?

  • Greenwashing är att ge en felaktig bild av en produkts miljöpåverkan eller fördelar, som kan vilseleda konsumenterna.

För att stoppa detta kommer EU att förbjuda:

  • generiska miljöpåståenden på produkter utan bevis
  • påståenden att en produkt har en neutral, minskad eller positiv inverkan på miljön baserat på att producenten skulle ”kompensera för utsläpp”
  • hållbarhetsmärkningar som inte är baserade på godkända certifieringssystem eller upprättade av offentliga myndigheter

Produkters hållbarhet ska främjas

Europaparlamentet vill att konsumenterna ska vara fullt medvetna om garantiperioden, när konsumenterna kan begära reparation av felaktiga produkter på säljarens bekostnad. Enligt EU-lag har produkter en garanti på minst två år (samma sak gäller enligt svensk lag). Nu införs också en ny märkning för produkter med förlängd garantitid.

EU kommer också att förbjuda:

  • reklam för varor som har designegenskaper som kan minska en produkts livslängd
  • obevisade hållbarhetspåståenden när det gäller användningstid eller intensitet under normala förhållanden
  • påståenden att varor skulle vara reparerbara när de inte är det

86 procent av EU:s konsumenter vill ha bättre information om hållbarhet

Bakgrund och nästa steg

I mars 2022 föreslog EU-kommissionen att EU:s konsumentregler skulle uppdateras för att stödja den gröna omställningen. I september 2023 nådde parlamentet och rådet en provisorisk överenskommelse om de uppdaterade reglerna.

Ledamöterna godkände avtalet under plenarsessionen i Strasbourg i januari 2024. Rådet måste också ge sitt formella godkännande. Medlemsstaterna har sedan 24 månader på sig att införliva uppdateringen i sin nationella lagstiftning.

Vad gör EU mer för att främja hållbar konsumtion?

EU arbetar med annan lagstiftning för att skydda konsumenter och främja hållbar konsumtion:

– Miljöpåståenden: Europaparlamentet vill kräva att företag styrker miljöpåståenden genom att använda en standardmetod
– Ekodesign: Europaparlamentet vill införa minimistandarder för produktutveckling för att se till att produkter på marknaden är hållbara och miljövänliga och har en lång livstid
– Rätt till reparation: Europaparlamentet vill garantera konsumenternas rätt att få produkter reparerade, och främja reparation framför slit och släng.

Ta reda på hur EU arbetar för att bygga en cirkulär ekonomi:

Källa; Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-