Nordic Waste har gått i konkurs och lämnar efter sig notan för miljöskandalen – och i Sverige åtalas Think Pink för grovt miljöbrott

Ett stort jordskred är orsaken till att miljöskandalen vid Randers har förvandlats till en ekonomisk kamp. På måndagen försattes marksaneringsföretaget Nordic Waste i konkurs av domstolen i Randers, enligt dr.dk. Och i slutet av förra året åtalades elva personer i Sverige för vad som kommit att kallas “det värsta miljöbrottet på 50 år.” 

Borgenärerna var närvarande vid domstolen i Randers på måndagen, där advokatbyrån Bech-Bruun representerade Randers kommun med ett krav på drygt 100 miljoner danska kronor.

Fram till den 9 januari hade Randers kommun spenderat 41 miljoner danska kronor på saneringsarbetet, och den danska miljöstyrelsen uppskattar att det kan uppgå till 205 miljoner danska kronor under de kommande sex månaderna.

Nordic Waste har lagrat nästan 6 miljoner ton förorenad jord, som nu har börjat röra sig mot ån Alling Å. Jorden, som kommer från tidigare stadsmark, innehåller oljekomponenter från bensin- och dieselspill, men även tungmetaller från rök och avgaser samt tjärämnen. Marken är klassad som kategori 2-jord, det vill säga lättare förorenad. Samtidigt rekommenderas det inte att odla grönsaker i jorden eller att ha skor på sig inomhus efter kontakt med den förorenade jorden.

– Vissa av ämnena är cancerframkallande, men vi har inte så många av dem här, säger Mette Christophersen, kemiingenjör, avdelningschef på Rambøll och expert på förorenad mark och grundvatten på ingenjörsföreningen IDA, i Aftenshowet.

Kartläggningen visar att skredet började redan 2021 och kan ha accelererat på grund av förra årets blöta väder, men en rapport från GEUS på uppdrag av danska miljöstyrelsen visar att själva skredet varken var oundvikligt eller ovanligt, eftersom jordmassorna ligger på ett sluttande lerlager.

För att förhindra att det förorenande regn- och smältvattnet från jordskredet rinner ut i ån Alling Å håller Randers kommun på att skapa försäkringsbassänger för vattnet, som senare kommer att behandlas i ett avloppsreningsverk.

Elva personer åtalas för det värsta miljöbrottet i Sverige på 50 år

Samtidigt har det väckts åtal i Sverige mot elva personer i vad som har kallats den värsta miljöbrottskandalen på 50 år. Sedan starten 2012 ska sopbolaget Think Pink, som skulle återvinna sopor och byggavfall, enligt åklagaren i stället ha lagt över 200 000 ton avfall på hög, gömt det i höbalar och i vissa fall grävt ned det i marken på 21 platser i 15 kommuner i Mellansverige.

Enligt SVT ska flera av de drabbade kommunerna ha varnats sedan 2016 av både privatpersoner och kommunanställda. Fem personer, inklusive bolaget vd Bella Nilsson, åtalas mot sitt nekande för grovt miljöbrott, medan fem andra för miljöbrott av normalgraden. En person åtalas för medhjälp. Något datum för huvudförhandling finns ännu inte.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-