Musikströmningstjänster: EU måste säkerställa rättvis ersättning till artister

  • Intäkterna från EU:s musikströmningsmarknad fördelas inte rättvist
  • Krav på insyn i algoritmer och rekommendationsverktyg
  • Ledamöterna föreslår möjligheten att införa kvoter för europeiska musikaliska verk

På onsdagen efterlyste Europaparlamentet EU-regler för att säkerställa att musikströmningssektorn är rättvis och hållbar. Ledamöterna vill också främja mer kulturell mångfald.

I en resolution som antogs på onsdagen med 532 ja-röster, 61 nej-röster och 33 nedlagda röster kräver Europaparlamentet att obalansen i fördelningen av intäkter från musikströmningsmarknaden åtgärdas, eftersom en majoritet av upphovsmän och utövande konstnärer för närvarande får mycket låg ersättning. De insisterar också på ett nytt EU-regelverk för sektorn, som i nuläget inte omfattas av några EU-regler. Trots det är strömningstjänster i dag det huvudsakliga sättet för människor att få tillgång till musik.

Rättvis ersättning till upphovsmän

I texten kräver ledamöterna en översyn av de ”fördigitala upphovsrättsliga ersättningarna” och fördömer de så kallade payolasystemen, som tvingar upphovsmännen att acceptera lägre eller inga intäkter i utbyte mot större synlighet.

Synlighet för europeiska verk

Parlamentet framhåller också att EU-åtgärder behövs för att garantera att europeiska musikaliska verk är synliga, framträdande och tillgängliga, bland den ”överväldigande mängden” av ständigt växande innehåll på musikströmningsplattformar. Ledamöterna föreslår att ”överväga möjligheten” att införa konkreta åtgärder, däribland kvoter för europeiska musikaliska verk.

Öppenhet kring AI-verktyg

I resolutionen uppmanar Europaparlamentet EU-kommissionen att föreslå rättsliga riktade bestämmelser för att säkerställa insyn i algoritmer och system för innehållsrekommendationer för alla relevanta musikströmningsplattformar, i syfte att förhindra orättvisa metoder och strömningsbedrägerier som används för att minska kostnaderna och ytterligare sänka värdet för yrkesverksamma upphovsmän.

Ledamöterna föreslår också att en synlig märkning införs för att informera allmänheten när de låtar de lyssnar på har genererats av artificiell intelligens samt kräver att AI-genererade deepfakes (som använder utövande konstnärers identiteter, röster och porträtt utan att de har gett sitt samtycke) på musikströmningsplattformar ska hanteras.

För att göra verk mer synliga uppmanar ledamöterna också alla aktörer i musikbranschen att satsa mer på att säkerställa en heltäckande och korrekt tilldelning av metadata för låtar.

Stöd för musikalisk mångfald

Slutligen pekar ledamöterna på studier som visar att intäkterna på strömningsmarknaden främst går till stora skivbolag och några av de mest populära artisterna, medan de mindre populära musikstilarna och mindre vanliga språken spelas mer sällan. Ny EU-lagstiftning bör därför innehålla mångfaldsindikatorer för att möjliggöra en oberoende bedömning av användningen och synligheten av europeiska musikaliska verk och deras mångfald av genrer, språk och oberoende upphovsmän. Ledamöterna förespråkar också införandet av en EU-industristrategi för musik för att främja mångfalden i den europeiska musiksektorn, vilket skulle gynna mindre aktörer.

Citat

”Parlamentet ger en röst åt de europeiska upphovsmännens oro, de som utgör kärnan av marknaden för strömmad musik. Kulturell mångfald och att säkerställa att upphovsmän krediteras och får skäligt betalt har alltid varit vår prioritet; det är därför vi efterfrågar regler som säkerställer att algoritmer och rekommendationsverktyg som används av musikströmningstjänster är transparenta, men också för deras användning av AI-verktyg. Europeiska upphovsmän ska stå i centrum”, sade den spanske socialdemokraten och föredragande Ibán García del Blanco.

Se inspelningen av presskonferensen inför omröstningen här (16.01.2024).

Bakgrund

Digitala musikplattformar och musikdelningstjänster ger för närvarande tillgång till upp till 100 miljoner låtar, antingen kostnadsfritt eller mot en jämförelsevis låg månadsavgift. Streaming står för 67 procent av musiksektorns globala intäkter, med en årlig omsättning på 22,6 miljarder US-dollar.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-