torsdag, juni 20, 2024

Starkare befolkningstillväxt i Skåne än i landet – lägsta barnafödandet på 15 år i Skåne

Skånes befolkning ökade mer än riksgenomsnittet under 2022 men inte lika mycket som i Stockholms län. När det gäller inrikes inflyttning är Skåne det enda storstadslänet med en nettoinflyttning från övriga Sverige. Samtidigt följer Skåne rikstrenden med minskat barnafödande. Senast 2007 föddes det så få barn i Skåne som under 2022. Bland Skånes kommuner ökade befolkningen procentuellt mest i Staffanstorp, Höör och Skurups kommun. Det visar ny befolkningsstatistik från SCB.

Under 2022 ökade Skånes befolkning med 11 899 invånare till totalt 1 414 324 personer – en befolkningsökning på 0,8 procent. Det är framför allt inflyttningen som gör att Skånes befolkning ökar. Till skillnad från övriga två storstadslän hade Skåne en positiv inrikes nettoinflyttning under året. 24 433 personer flyttade till Skåne från andra län, medan 22 223 personer flyttade ifrån Skåne till andra län under 2022 – en nettoinflyttning på 2 210 personer. I både Stockholms län och i Västra Götalands län var utflyttningen större än inflyttningen ifrån andra län. Här minskade inflyttningen med 4 749 respektive 159 personer under 2022. Trots det ökade befolkningen i Stockholms län mest bland storstadslänen i fjol, från 2 415 139 till 2 440 027 invånare – en ökning motsvarande 1 procent. I Sverige ökade befolkningen med 0,7 procent under 2022, från 10 452 326 till 10 521 556 invånare.

Stark befolkningsökning i Skåne och Malmö

Många skånska kommuner har en stark befolkningstillväxt. I 12 av Skånes 33 kommuner ökade befolkningen mer än riksgenomsnittet under 2022. Den största befolkningsökningen skedde i Staffanstorp (2 procent), tätt följt av Höör (2 procent) och Skurups kommun (1,9 procent). I storstaden Malmö ökade befolkningen också betydligt mer än landets genomsnitt. Här ökade befolkningen med 1,6 procent, från 351 749 till 357 377 invånare. Samtidigt minskade befolkningen i 7 skånska kommuner under året. Allra mest minskade befolkningen i Östra Göinge (-2,4 procent), Perstorp (-1,6 procent) och i Simrishamns kommun (-1,0 procent).

Lågt barnafödande i Skåne och i hela Sverige

Antalet nyfödda minskade stort i hela landet under 2022 jämfört med tidigare år. Under 2022 föddes det totalt 104 737 barn i Sverige, vilket är 9 529 färre barn än under 2021. Senast det föddes färre barn i landet var 2005 då det föddes 101 346 barn. Och liknande mönster syns också i Skåne. Här sjönk barnafödandet från 15 605 till 14 381 under 2022. Senast det föddes färre barn i Skåne var 2007.

“Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor. Mönstret med minskat antal födda barn är detsamma även i Norge och Danmark”, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB i ett pressmeddelande.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-