Skånska jordbruks- och livsmedelssektorn under press visar ny rapport

Tre kriser: kvarstående leveransproblem och brist på insatsvaror från coronapandemin, kriget i Ukraina och klimatkrisen. Det har ökat kostnaderna för både jordbruket och livsmedelsindustrin i Skåne vilket väntas resultera i än högre priser i matbutikerna framöver. Så sammanfattas läget för det skånska jordbruket och livsmedelsindustrin i rapporten Skånsk konjunktur.

Det senaste året har livsmedelspriserna i Sverige stigit med sex procent, enligt rapporten Skånsk konjunktur, som ges ut av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet, och det är det bara början på prisökningarna.

Jordbruk och livsmedelsindustri är en betydande bransch för Skåne som sysselsätter 21 000 personer regionalt och under 2021 omsatte för nära 72 miljarder svenska kronor. Men nu är branschen under press från flera håll. Lantbrukare har ställts inför ökade kostnader på exempelvis gödsel och diesel, vilket spiller över på livsmedelsindustrin – som också har utmaningar med allt dyrare energi och bränsle. Det väntas resultera i att matpriserna i Sverige fortsätter att öka framöver.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-