Tuffare tider väntar de skånska hushållen

Efter att ekonomin återhämtat sig under 2021 står nu de skånska hushållen inför nya utmaningar. Stigande priser på både energi, bränsle och livsmedel i kombination med ett höjt ränteläge väntas innebära ökade levnadskostnader – de månatliga utgifterna för en tvåbarnsfamilj med villa och bil kan bli runt 6 000 svenska kronor mer än för ett år sedan. Det visar rapporten Skånsk konjunktur, som ges ut av Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet.  

I rapporten finns beräkningar för hur mycket dyrare det blir per månad för fyra typfamiljer om livsmedelspriserna ökar med tio procent och räntan går upp med en procentenhet. Hårdast väntas det slå mot barnfamiljen som bor i villa och pendlar till jobbet med bil, som riskerar 6 000 kronor mer i utgifter per månad. Men för en ensamstående person i lägenhet stannar kostnadsökningarna vid nära 600 kronor.

I rapporten konstateras det att det fortfarande är osäkert hur de ökade levnadskostnaderna kommer att slå mot näringslivet, men att det finns en risk att exempelvis restauranger återigen kan få det tufft om allt fler väljer bort att äta ute till följd av omprioriteringar av ekonomin.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-