Sassoli: EU måste ta itu med ojämlikhet

Talman David Sassoli uppmanade EU:s ledare att leverera avseende reseintyget och att tackla ojämlikhet vid återhämtningen från covid-19-pandemin.

Europaparlamentets talman talade vid inledningen av Europeiska rådet den 24 juni. Han påpekade inför de församlade stats- och regeringscheferna att vaccinationskampanjen och andra åtgärder som exempelvis EU:s digitala covid-intyg, som gör att européer kan resa enkelt och säkert till andra EU-länder, medför en möjlig återgång till normalitet.

Samordning och likadan tillämpning viktigt

– Men vi vet att dessa verktyg bara fungerar om det sker en nära samordning mellan länderna och att tillämpningen är likadan, sade Sassoli, och förklarade vidare:

– Det värsta vore om vi höjt våra medborgares och företags förväntningar, för att sedan göra dem besvikna genom att det saknas överenskommelse mellan medlemsländerna.

Parlamentet är angeläget om att stärka mandaten för de EU-myndigheter som hanterar hälsofrågor.

– Bit för bit har vi chansen att bygga upp förmågan och mekanismerna som behövs för en gemensam hälsopolitik, sade talmannen och lyfte fram att den senaste Eurobarometer-undersökningen visat att det är en prioriterad fråga för EU:s medborgare.

Tackla ojämlikhet

Han betonade också att EU bör ta chansen att tackla ojämlikhet.

– Det europeiska projekt som vi vill bygga måste beakta arbetarnas behov, måste fokusera på kampen mot fattigdom och minska ojämlikheter, hantera människors värdighet, och garantera rättvis lön för män och kvinnor, sade han.

I fråga om migration och asyl efterlyste Sassoli nya gemensamma EU-regler.

– Vi måste definiera gemensamma regler för att ta emot människor som tar sig i land, och vid räddningsinsatser till sjöss. Vi kan inte fortsätta skjuta våra överväganden om reguljära vägar för kontrollerad invandring framför oss, vi måste arbeta tillsammans för att skapa humanitära korridorer och med den gemensamma visumpolitikens verktyg för att skydda dem som flyr från förföljelse och krig, och som har rätt till internationellt skydd, sade han.

Diskriminering oförenligt med EU-värden

Talmannen påpekade också att diskriminering är oförenligt med EU:s värden.

– Det är därför vi är bekymrade över de rättsliga initiativen som genomförts i Ungern nyligen. Ingen tradition eller så kallad kulturell särart kan försvara avsaknaden av respekt för mänsklig värdighet.

Han lade till att varje initiativ för att söka dialog med Ryssland bör ske på EU-nivå.

– Vi måste tala med bara en röst, annars kommer vår svaghet att bli deras styrka, sade han.

- Annons -

Nyheter

-Annons-