Enklare att resa över Öresund i sommar

Svenskar som vill resa till Danmark i sommar har goda möjligheter till det. Alla som är färdigvaccinerade, och två veckor har passerat sedan den sista vaccinsprutan togs, får lov att resa in i Danmark. Ett negativt covid 19-test (snabbtest) ger också rätt till inresa. Kravet om att testa sig och gå i isolation efter inresa gäller inte för svenskar längre. De lättade inreseregler som den danska regeringen införde den 26 juni underlättar semesterfirandet i både Danmark och Sverige under sommaren. För danskar och andra nordbor är det ännu lättare att resa in i Sverige, som den 31 maj öppnade gränsen helt mot de övriga nordiska länderna utan krav på uppvisande av ett negativt covid-test eller vaccinationsintyg.

Danmark gav Sverige och de flesta andra EU-länder en grönmarkering och lättade därmed från den 26 juni på inresekraven till landet. De nya reglerna underlättar resandet över Öresund under sommaren, både för svenskar och danskar. Den största skillnaden från tidigare är att kravet på isolering och test efter ankomst till Danmark är borttaget för svenskar, och detsamma gäller för danskar som har besökt Sverige och åker hem igen. I och med regeländringarna så finns det heller inte så många inreseregler kvar som gäller specifikt för de boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

Om reglerna skulle ändras, till exempel vid ökad smittspridning i samhället igen, så går det att läsa om de senast uppdaterade reglerna gällande inresa till Danmark på hemsidan www.coronasmitte.dk

Detta gäller för svenskar vid inresa till Danmark:

* För att kunna resa in i Danmark krävs dokumentation som visar ett av följande:

– Färdig vaccinering, där minst två veckor och högst åtta månader ska ha passerat mellan att den sista vaccinsprutan togs och inresan till Danmark.

– Ett negativt covid 19-snabbtest, som är högst 72 timmar gammalt (PCR-test), eller som är högst 48 timmar gammalt (antigen-test).

– Ett positivt PCR-test, som är minst två veckor och högst sex månader gammalt, och som visar tillfriskning från covid-19, det vill säga att man inte längre är smittsam.

* Sedan den 26 juni finns det inte längre krav om att gå i isolation eller testa sig efter inresa till Danmark. Det kravet har tidigare gällt för svenska medborgare, medan boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland har varit undantagna från test- och isolationskravet.

* Alla får nu lov att resa in i Danmark, oavsett sitt syfte med resan, så länge dokumentationskravet i punkt ett är uppfyllt.

* Barn och unga under 15 år är undantagna dokumentationskraven i första punkten.

* Vid inresa med flyg och med transit på flygplatsen i Danmark innan man reser vidare till annat land, finns det inget krav på covid 19-test efter inresan till flygplatsen. Däremot måste man ha tagit ett PCR-test högst 72 timmar före flygresan till Danmark .

Detta gäller för danskar vid inresa till Sverige:

* Från den 31 maj är kravet om att visa upp ett negativt covid 19-test vid inresa till Sverige borttaget för resande från de nordiska länderna. Det finns inte heller något krav om att gå i isolation efter ankomsten till Sverige.

* Danskar, som har besökt Sverige, behöver inte gå i isolation eller genomföra ett covid-test efter hemresan till Danmark.

Viktiga länkar:

Reglerna för inresa till eller via Danmark på myndighetshemsidan coronasmitte.dk

Danska Utrikesministeriets resevägledningar

Frågor gällande inreseregler till Danmark kan ställas till polisens hotline på telefonnummer +45 70206044

Inreseregler till Sverige under coronapandemin – Svenska polisens hemsida

- Annons -

Nyheter

-Annons-