tisdag, juli 23, 2024

Rättvis beskattning: Kommissionen välkomnar överenskommelse om minimiskatt för multinationella företag

Kommissionen välkomnar den enhälliga överenskommelsen som det tjeckiska ordförandeskapet informerade om i natt rörande kommissionens förslag till direktiv som ska garantera en lägsta effektiv skattesats för stora multinationella koncerner. Genom den här historiska överenskommelsen blir det allt sannolikare att EU är en av de första att genomföra OECD:s skattereform. Reformen ska leda till ett rättvist, transparent och stabilt ramverk för bolagsbeskattning.  

Direktivet ska formellt antas genom ett skriftligt förfarande av rådet. Det innehåller gemensamma regler för hur den effektiva skattesatsen på 15 % ska beräknas så att den tillämpas korrekt och enhetligt i hela EU. Minimiskatten på 15 % har godkänts av 137 länder.

Reglerna ska tillämpas på multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i EU som har en sammanlagd finansiell intäkt på minst 750 miljoner euro per år. De ska gälla alla stora koncerner, såväl inhemska som internationella, som har ett moderbolag eller ett dotterbolag i ett EU-land. Om den lägsta effektiva skattesatsen inte tillämpas av det land där ett dotterbolag är etablerat finns det bestämmelser om att det EU-land där moderbolaget ligger ska ta ut en extra skatt. Direktivet ser dessutom till att företag faktiskt beskattas i situationer där moderbolaget är beläget utanför EU i ett lågskatteland som inte tillämpar likvärdiga regler.

Medlemsstaterna måste ha genomfört de nya reglerna senast den 31 december 2023.

Bakgrund

Att införa en global minimiskatt för bolag är den ena av två pelare i den globala OECD-överenskommelsen (”pelare 2”). Den andra är en delvis omfördelning av beskattningsrätten (”pelare 1”). Genom den sistnämnda pelaren sker en anpassning av de internationella reglerna för hur beskattningen av vinsterna i de största och mest lönsamma multinationella bolagen fördelas mellan länder för att ta hänsyn till nya affärsmodeller och att företag kan bedriva verksamhet utan någon fysisk närvaro.

Quote(s)

”Överenskommelsen om en minimiskatt för bolag är en seger för rättvisan, diplomatin och den multilaterala handeln. EU-kommissionen gav aldrig upp i den här frågan, och jag är stolt över att se att förslaget införs. Vi har satt det gemensamma europeiska intresset främst. Jag vill tacka det franska och det tjeckiska ordförandeskapet för alla deras insatser för att nå detta resultat. Vi måste nu koncentrera våra ansträngningar på att avsluta diskussionerna om den andra pelaren i den globala överenskommelsen som är inriktad på beskattning av stora multinationella koncerner och se till att den omfattas av EU:s lagstiftning.Ekonomikommissionär

PAOLO GENTILONI – 13/12/2022

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-