Bostadsutgifterna i Köpenhamn har stigit till samma höga nivå som före finanskrisen

Efter en period med stora prisökningar på bostäder under pandemin, har det stigande ränteläget och fallande reallöner bidragit till att bostadspriserna börjat falla i Danmark. Och kombinationen av stigande räntor och fallande priser har skapat en verklig bostadsbörda för danska hushåll, säger Sydbanks chefsekonom Søren Kristensen till Berlingske. Bostadsbördan är ett mått på hur stor andel av inkomsten efter skatt som går till fastighetsavgifter och bolån.

I Köpenhamn har bostadsutgifterna, som räntor och fastighetsavgifter, nu nått historiska nivåer. Här har andelen av bostadsutgifterna nått en nivå på omkring 60 procent av de disponibla inkomsterna – samma nivå som före finanskrisen 2008. Utanför huvudstaden är bostadsbördan för danska hushåll dock fortfarande långt under nivåerna som rådde under finanskrisen. Enligt Søren Kristensen har danska husägare samtidigt en mycket starkare ekonomisk ställning i dag än före finanskrisen.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-