”Orange the World” Parlamentet säger stopp till könsbaserat våld

Den 25 november kommer parlamentet att lysa upp sina byggnader i orange för att markera den internationella dagen mot våld mot kvinnor

Återigen deltar parlamentet i FN:s kampanj “Orange the World” för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor. Orange används som en symbol för en bättre framtid utan våld och diskriminering. Parlamentet debatterade också i kammaren om varför så många länder ännu inte ratificerat Istanbulkonventionen– konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet – som skrevs under av EU 2017. Ledamöter uppmanade de sex EU-länder (Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen och Slovakien) som inte ratificerat Istanbulkonventionen att göra detta.

Problem globalt och i EU

Könsbaserat våld är fortfarande ett problem globalt och i EU. En av tre kvinnor i EU har upplevt fysiskt och sexuellt våld sedan 15 årsåldern. Varje vecka förlorar runt 50 kvinnor livet på grund av våld i hemmet. Enligt FN led år 2019 243 miljoner kvinnor och flickor i världen av misshandel men endast 40 procent har rapporterat det. Situationen försämrades under Coronapandemin när nedstängningen tvingade kvinnor att stanna hemma med sina misshandlare.

Den 16 september uppmanade parlamentet kommissionen att göra könsbaserat våld, även könsbaserat våld online, till ett brott över hela EU.

Ta reda på mer hur EU bekämpar könsbaserat våld

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-